After Work med Business Women’s Initiative: Kärnkraft med Jessica Palmqvist

Kärnkraft! Ett ämne som berör många. Inte bara på grund av de risker som är förknippade med användningen av kärnbränsle, utan också på grund av slutförvaret. Avvecklingen av kärnkraftverk stod på dagordningen, men dessa energikällor är nu återigen aktuella i många länders energipolitik.

Jessica Palmqvist, tillförordnad VD på Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), har många års erfarenhet av dessa frågor. Hon kommer att ta oss med på den ”svenska resan” från användningen av kärnenergi till slutförvaret för använt kärnbränsle, belysa utmaningarna med kärnkraft och ta upp internationella frågor. Jessica är en internationellt efterfrågad talare och har bland annat talat vid den sjätte internationella konferensen om geologiska förvaringsanläggningar vid OECD:s kärnenergibyrå i Helsingfors i april 2022.

 

Jessica Palmqvist
Svensk Kärnbränslehantering AB

Till toppen