Aktivt nätverkande – en boost för karriären

Aktivt nätverkande – en boost för karriären

Vad gör ett professionellt nätverk hållbart för framtiden?

Annika von Redwitz förklarar varför uppbyggnaden av ett professionellt nätverk inte är en engångsföreteelse, utan ett projekt som pågår under hela karriären. Genom att fokusera på mångfald i nätverket kompletteras den egna kompetensen. Det lönar sig: effektivt nätverkande främjar karriären, skapar synlighet och öppnar upp för nya möjligheter och chanser till lärande.

Under kvällen får du impulser och tips om hur du kan aktualisera, utvidga och använda ditt eget nätverk.

 

Speaker

Annika_von_Redwitz-Rund

Annika von Redwitz

Annika von Redwitz är konsult och coach inom diversity management. Hon stödjer organisationer på deras väg mot en mångfaldsmedveten företagskultur.
Med keynotes, interaktiva utbildningar och coaching hjälper hon företag att öka sin innovations- och attraktionskraft genom medveten och konkret mångfaldshantering. Annika är medlem i BWI:s Steering Committee.

Till toppen