Medlemmarna väljer ny president

Svenska Handelskammaren har fått en ny president:

Vid den senaste stämman valdes Dr Maria Wolleh till Thomas Rybergs efterträdare. Denne avgick efter elva år på posten. Under de gångna 11 åren har han format Handelskammarens arbete och lett Handelskammaren från en krissituation till ett framgångsrikt och ekonomiskt sunt tillstånd. ”Mitt beslut grundade sig på insikten att kammaren nu befinner sig i en utmärkt position och att jag kan lämna över stafettpinnen på ett bra sätt”, förklarade han sitt beslut att avgå.

Medlemmarna valde Dr Maria Wolleh till hans efterträdare. Hon blir därmed den första kvinnliga presidenten för Svenska Handelskammaren sedan organisationen grundades för 65 år sedan. Hon tackade medlemmarna för deras förtroende och betonade föreningens självbild i sitt invigningstal: ”Kammaren står för en stark identifikation med svenska värderingar och erbjuder icke-hierarkisk tillgång till viktiga kontakter”, förklarade hon. ”Kärnan i verksamheten är ett förtroendefullt, branschöverskridande nätverk som harmoniskt kombinerar svenska och tyska styrkor”. Med detta i åtanke vill hon fortsätta sin företrädares positiva arbete tillsammans med direktionen och huvudkontoret.

 

Därutöver valde medlemmarna Nils Daldrup (ABB), Raghed Hanna (Getinge), Dirk Offermanns (Kinnarps) och Svenja Kosminski (Stena Line) till styrelseledamöter under årsstämman. Barbara Ziegler valdes in i styrelsen som representant för JCC och efterträder Elin Keim, som fortsätter sitt styrelseuppdrag som representant för Parkster. ”Alla fem nya styrelseledamöter är djupt rotade i den svensk-tyska ekonomin och tillför nya perspektiv till kammarens arbete”, säger Country Manager Helen Hoffmann, som gläds åt de nya tillskotten i styrelsen.

Till toppen