Getinge blir sustaining member i Handelskammaren

Det svenska medicinteknikföretaget Getinge blev vid årsskiftet sustaining member i Svenska Handelskammaren.

”Svenska Handelskammaren är mycket glada över att välkomna Getinge som ny sustaining member”, säger Thomas Ryberg, president på Handelskammaren. Getinge har valt att stärka Svenska Handelskammaren på ett innovativt och banbrytande sätt. ”Denna status som sustaining member visar på Getinges engagemang för att föra in nya idéer och banbrytande initiativ som bidrar till kammarens utveckling”, förklarar Ryberg.

Som ett ledande medicintekniskt företag sätter Getinge standarder för utvecklingen av banbrytande lösningar för vårdinrättningar över hela världen. Getinges produkter och tjänster bidrar till att förbättra patientvården, öka effektiviteten inom vårdsektorn och optimera arbetsflödena på sjukhusen. Sortimentet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära ingrepp, operationssalar, sterilhantering och life science. Genom sina insatser möjliggör de en särskild vidareutveckling av de traditionella ekonomiska relationerna mellan Tyskland och Sverige, där kammaren står som en länk för innovation och framsteg.

Svenska Handelskammaren är en förening som lever av sina medlemmar. ”Getinge, som en ledande leverantör av innovativa lösningar för sjukvård och life science, är stolta över att vara en stödjande medlem i Svenska Handelskammaren”, säger Josef Hinterberger, President DACH/Benelux på Getinge. ”Vårt engagemang för innovation och spetskompetens återspeglas i vårt partnerskap med kammaren, som tillhandahåller en dynamisk plattform för utbyte av idéer och bästa praxis. Som en bro mellan Sverige och Tyskland uppskattar vi de värdefulla nätverksmöjligheter som medlemskapet i Handelskammaren öppnar upp för oss.”

Till toppen