AFRY – konsulttjänster inom hållbarhet

Från och med den 1 april 2023 erbjuder AFRY konsulttjänster inom hållbarhetshantering i olika sektorer för att påskynda övergången till en mer hållbar ekonomi. Teamet med mer än 50 hållbarhetskonsulter kommer att förstärkas av AFRYs mer än 19 000 experter som har djupgående branschkunskap och stöder kunder från strategi till implementering.

Den nybildade enheten ”Sustainability Consulting” på AFRY Management Consulting samlar experter från alla AFRYs verksamheter för att erbjuda den högsta nivån av rådgivning och praktiska lösningar som går utöver traditionell rapportering för att ge mätbar påverkan och verklig förändring.

Den nya enheten har den unika möjligheten att dra nytta av AFRYs omfattande erfarenhet inom energi, tillverkning, massa och papper, förpackningar, träprodukter och skogsbruk, förnybara bränslen, livsmedel och läkemedel, avfall och cirkulär ekonomi, framtida städer, fordon samt gruv- och metallsektorn för att hjälpa kunderna på deras resa mot ökad hållbarhet. Teamet ger råd och arbetar med företag, regeringar och städer för att påskynda övergången till ett hållbart samhälle.

AFRY Management Consultings team av hållbarhetskonsulter sammarbetar i detta syfte med ett brett nätverk av över 1 300 hållbarhetsexperter inom hela AFRY för att hantera möjligheter och utmaningar i hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, minskade koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, naturbaserade lösningar, utmaningar inom vattenhantering och socialt ansvar.

Tjänsterna omfattar:

  • Marknadsundersökningar och analyser
  • Hållbarhetsstrategi och rapportering
  • Hållbar omställning och affärsverksamhet
  • Transaktioner och hållbar finansiering

 

Utöver konsultteamet inom hållbarhet fortsätter AFRYs experter inom miljö, hälsa och säkerhet att stödja kunder genom en mängd olika tekniska konsult- och projektuppdrag inom infrastruktur-, industri- och energisektorerna.

”Hållbarhet står högt på agendan för beslutsfattare inom alla sektorer. Genom att bygga upp ett dedikerat Sustainability Management Consulting-team kan vi stödja våra kunder med sektorsspecifika och sektorsövergripande hållbarhetsutmaningar och möjligheter”, säger Roland Lorenz, Executive Vice President och chef för AFRY Management Consulting.

”Utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhetsområdet är komplexa och kräver därför helhetslösningar och helhetstänkande. Genom att på ett unikt sätt kombinera management consulting och vår ingenjörsexpertis med omfattande branschkunskap inom många kritiska sektorer, är vi i en mycket unik position för att stödja våra kunder”, säger Helena Mueller, Co-Lead Sustainability Consulting AFRY.

”Vi är stolta över att AFRY kan ligga i framkant när det gäller att ge råd till företag, oavsett var organisationerna befinner sig på sin hållbarhetsresa. Vissa företag har precis börjat göra detta, medan andra redan leder vägen. Vi ger rådgivande stöd och erbjuder tekniska lösningar i kombination med design – från planeringsfasen till färdigställande”, förklarar Tiina Kähö, Co-Lead Sustainability Consulting AFRY.

Teamet leds av Helena Mueller och Tiina Kähö, som båda har lång erfarenhet av hållbarhets- och managementkonsulting.

Helena Mueller har arbetat inom finans- och banksektorn i över 25 år och har varit senior rådgivare inom finans-, energi-, infrastruktur-, detaljhandels-, transport- och tekniksektorerna och väglett övergången till koldioxidsnåla och hållbara affärsmodeller.

Tiina Kähö har också 25 års erfarenhet av hållbarhet, miljöekonomi och innovation. Hon har varit konsult i mer än 15 år och leder AFRY:s miljöverksamhet, där hon ger råd till globala kunder om strategiska miljö- och klimatfrågor inom sektorerna energi, bioindustri, gruvdrift och metaller, kemikalier och bioraffinering, transport, vatten och infrastruktur.

Till toppen