”Att arbeta tillsammans och därigenom bli starkare” Swedish-German Business Day 2022

Europa och EU står inför svåra tider. Energikrisen till följd av det ryska angreppskriget och den stigande inflationen kombineras med hanteringen av klimatförändringarna och de fortsatta effekterna av coronapandemin. Det är ett scenario som knappast kan övervinnas på egen hand. För att klara av dessa kriser krävs starka partners och tätt samarbete. Swedish-German Business Day 2022, som hölls den 17 november under mottot ”Swedish-German collaboration for a competitive Europe”, gav uppmuntran och visade hur viktigt ekonomiskt samarbete kan vara för ett stabilt och konkurrenskraftigt Europa.

Lisa Tullus (Business Sweden) ledde genom det omfattande programmet för evenemanget, som ägde rum i Sveriges ambassad i Berlin, men även digitalt. Gästerna kunde se fram emot olika hälsningar, föredrag och paneldiskussioner. Sveriges ambassadör Per Thöresson tog tillfället i akt att inte bara hänvisa till det långvariga tysk-svenska innovationspartnerskapet, utan även till Sveriges kommande ansvar genom att ta över ordförandeskapet i EU:s råd från och med januari 2023. Hans kollega Christina Beinhoff, Förbundsrepubliken Tysklands ambassadör i Sverige, tog upp denna tråd och betonade de båda ländernas samarbete, både för att uppnå klimatmålen och för att främja innovation.

Eva Sjögren, EU-Chef på Statsrådsberedningen klargjorde också vikten av att fördjupa det befintliga samarbetet och uppmanade till att enskilda länders självständiga insatser inte får stå tillbaka för att stärka den europeiska ekonomin. Detta är receptet för sund konkurrens.

Vad de aktuella problemområdena innebär för företagen i konkreta termer framgick tydligt av Ola Källenius. CEO för Mercedes-Benz var digitalt uppkopplad och redogjorde för utmaningarna men också för möjligheterna inom bilindustrin och för koncernens ambitioner, där Mercedes vill gå framåt som föregångare och ta ansvar. Det stora målet att bli koldioxidneutralt senast 2039 kräver många viktiga steg, bland annat en utsläppsfri fordonsflotta, främjande av förnybara energikällor, men också en omprövning av hela värdekedjan. Detta är endast möjligt genom samarbete, t.ex. med den svenska ståltillverkaren SSAB, och genom investeringar, som exempelvis ”Green Steel”.

Vikten av investeringar betonades också av Lena Sellgren, chefsekonom och forskningschef på Business Sweden. Investeringar behövs för att motverka den ”tillfälliga avmattningen i den globala ekonomin” och för att övervinna de nuvarande utmaningarna. Efter att ha gett publiken en inblick i undersökningen om företagsklimatet och den globala ekonomiska situationen riktade hon en tydlig vädjan till företagare: Var modig! Var beredd!

Lika tydliga ord kom från Dr. Chrisitina Gommlich, som framträdde i sin roll som medlem av arbetsgruppen för konkurrenskraft och innovation vid European Round Table for Industry, men också som chef för BASF:s kontor i Berlin. Även hon vädjade om att övervinna solotänkandet och i stället gemensamt driva på innovationen för att stärka EU:s ställning på den globala marknaden och utnyttja tidigare försummad potential.

En särskild höjdpunkt var direktsändningen från den svenska paviljongen vid FN:s klimatkonferens i Sharm el-Sheikh. Därifrån rapporterade professor Johan Rockström, director vid Potsdam Institute for Climate Impact Research, först om den konstruktiva och positiva atmosfären vid konferensen, men klargjorde också att de ekonomiska aktörerna i grunden måste delta i arbetet med att uppnå klimatmålen för att kunna leva upp till sitt ansvar som bidragande orsak till klimatförändringarna.

Paneldeltagarna i den svenska paviljongen ville också ta sitt ansvar, som modererades av Emma Modéer Wiking, Global Head of International Sustainable Business på Business Sweden. Hon talade om det tysk-svenska samarbetet som ”det största samarbetet i mänsklighetens historia” för att främja grön förändring. Både Pia Berglund, Public Affairs Director på Einride, Gilles Tisserand, Vice President Climate and Biodiversity på TetraPak och Jan Svärd, CEO för EasyMining, vill vara en del av denna förändring. Einride med minskning av utsläpp och utveckling av mer energieffektiva transporter, Tetrapak med ett helhetskoncept för cirkulär ekonomi och EasyMining med forskning om återvinning av viktiga råvaror.

Tillbaka i Berlin var det dags för ytterligare en fallstudie om tysk-svenskt samarbete. Anja van Niersen, CEO för Commercial Vehicle Charging Europe, förklarade hur samarbetet mellan Daimler Truck, Volvo och Traton-koncernen går till på ett holistiskt sätt. De tar inte bara itu med energi- och transportkrisen, utan investerar också i att förbättra arbetsvillkoren för lastbilsförarna själva. Det är viktigt att involvera alla intressenter för att uppnå målet om fossilfria vägtransporter.

Det mångsidiga programmet för Swedish-German Business Day 2022 avslutades med en paneldiskussion som illustrerade tyska företags erfarenheter och deras samarbeten med svenska aktörer, men som också lyfte fram vikten av investeringar och lokala aktörers engagemang i hela värdekedjan. Franziska Weiss, Vice President Business Development Europe på Siemens Energy och Ulrich Schulze Südhoff, Chief Commercial Officer på Enercon, årets vinnare av priset för ”Tyska investeringar i Sverige”, samt Jan Larsson, VD för Business Sweden, talade om detta.

”Att arbeta tillsammans och därigenom bli starkare” – så sammanfattade Franziska Weiss betydelsen av sitt företags tysk-svenska samarbete och hittade därmed passande ord för ett spännande dagsprogram som kombinerade insikter i befintliga samarbeten och bedömningar av politiska och ekonomiska beslutsfattare. Dessa kunde fördjupas ytterligare vid en gemensam lunch efteråt.

Du kan se inspelningen av Swedish-German Business Day 2022 i sin helhet på här.

 

 

 

Till toppen