kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 5 Jahre
Medlemsföretag
Kallan firar fem år – Grattis!

Kammarmedlemmen kallan hade något att fira i november 2021. Nämligen den kommersiella advokatbyråns femåriga existens i Berlin och Frankfurt.

Namnet som filosofi

Namnet kallan kan härledas till det svenska ordet ”källan”. Det ska inte bara påvisa advokatbyråns klara arbetssätt, utan även dess historia. För fem år sedan bildades kallan från en stor skandinavisk advokatbyrå och är idag ledande inom oberoende tysk-skandinavisk juridisk rådgivning. Advokatbyrån täcker på det här viset inte bara affärsjuridikens alla kärnområden, utan rådgiver även svenska företag och investerare vid medelstora affärer.

Arbetssättet – nordiskt och speciellt

Framförallt arbetssättet är speciellt, säger partnern Thilo Schulz: ”Det är verkligen något särskilt, att vi får arbeta nära och permanent med kunder inom den ofta rent vinstdrivna fastighetssektorn, som får ett långsiktigt perspektiv. Här tar vi även hänsyn till deras investeringars effekter på användare och miljö, vilka vi tar på allvar.”

Dr. Maria Wolleh fyller i att kallans arbetssätt är präglat av nordisk kultur. ”Vi jämför det ofta med den nordiska designen, vilken står för klarhet och ett fokus på det väsentliga. Konkret betyder detta, att våra kunder får tydliga handlingsrekommendationer  av oss och att vi därtill jobbar väldigt service- och resultatsorienterat. Vi gläds oerhört när långa och förtroendefyllda relationer till kunder växer fram, hos vilka kallan mer eller mindre blir till en del av Inhouse-teamet.”

Befrämjande av unga är ett viktigt tema

Därutöver är kallan aktivt vad gäller befrämjande av unga. Varje år delas ett stipendium ut till juridikstuderande vid ett tyskt universitet, som önskar studera en termin, eller ett helt år i Skandinavien. Detta sociala engagemang är väldigt viktigt för advokatbyrån.

Hållbarhet i kansliets vardag

Även hållbarhet är ett stort tema hos kallan: flera av kundernas affärsmodeller byggs allt oftare upp av hållbarhetsidéer, eller hållbar teknik. Advokatbyrån har dessutom en intern hållbarhets-task-force, som utvecklar hållbara modeller för den interna organisationen och för de egna tjänsterna.

Hållbara tillvägagångssätt spelar alltid in i arbetet, t.ex. gröna lån, eller andra finansieringsformer som ligger under ESG-kriterier. Även innovativa byggtekniker är en del av arbetsvardagen.

kallan som komplett paket

Advokatbyrån kallan har alltså inte bara ett brett tjänsteutbud, en social ådra och är väldigt nära sina kunder. De visar även upp en mix av kunskap, kultur samt ett framtidsorienterat arbetssätt. Med sina ledord ”Hej future”, blickar kallan fram emot en spännande framtid.

Till toppen