Fortschritt Weltenraum
Medlemsföretag
New Work, digitalisering och grundande: ”Weltenraum”- projekt för arbetets framtid

Coronapandemin har periodvis försatt saker och ting i ett stillestånd. Att denna tid även skapar mycket nytt visar ett projekt, som har sin bas i nordrheinwestfaliska Iserlohn.  När WELTENRAUM öppnade i september 2021, uppstod inte bara ett ca 800 kvadratmeter stort coworking space för arbete, utbyte, och events. Namnet WELTENRAUM står nämligen för idéen: att föra samman världar, människor, institutioner och företag, vilka normalt sett inte nödvändigtvis stöter på varandra. De träffas via tematiska events, eller i Coworking-vardagen. Den bakomliggande frågan är, hur aktuella megatrender beträffande arbets- och företagsvärlden kan omsättas och användas för den regionala ekonomin, som präglas av medelstora företag, säger VD Christoph Neumann: ”utan tvivel kommer vi inte runt New Work, alltså de nya arbetsvärldarna, men vi vill gestalta dem på så vis att näringslivet får ett faktiskt mervärde. Det kommer framgent allt mer att handla om att framhäva sitt varumärke som arbetsgivare, för att kunna binda kompetent personal. Digitalisering och New Work hör till detta och det gäller att gemensamt hitta de bästa lösningarna.”

En tydlig nätverkstanke återfinns också i idéen och grundandet av WELTENRAUM GmbH. Mitt i den första Corona-Lockdown:en samlade den nuvarande affärsledande aktieägaren Christoph Neumann betrodda ur sitt nätverk, för att arbeta på detta framtidsprojekt. Till dessa hör bredvid Erik Sassenscheidt (Sassenscheidt-Gruppe, Düsseldorf) och Olaf Bremer (project//partner, Dortmund), även Daniel Brugger, Fortschritt GmbHs VD (Berlin, Frankfurt). Han studerade i den sydwestfaliska staden, den andra tre är alla födda i Iserlohn.

Att skapa chanser för Startups och erfarna företag

De tre aktiebolagen och Christoph Neumann investerar sin expertis, erfarenhet och fascination i sin WELTENRAUM-Startup-accelerator. De söker villiga företagsgrundare med innovativa idéer. Väl i programmet, får de, utöver fysiska utrymmen och infrastruktur, mycket starthjälp, genom till exempel rådgivning och coaching gällande finansieringsfrågor, marketing, byråkrati kring företagsstart, men även hjälp med ledarskaps- och personalutveckling. De kommer i kontakt med erfarna företag, vilka å sin sida får ut användnings- och medverkansmöjligheter. Därtill hoppas WELTENRAUM-teamet också överregionalt på understöd av andra företag.

 

Bild: Weltenraum

Till toppen