#FORTSCHRITT: 15% rabatt för rådgivning av organisationsutveckling

Hur kan företag säkerställa långsiktig framgång i en tid av ständig förändring och ökande komplexitet? För många organisationer blir det allt viktigare att utveckla individuella och hållbara lösningar. Som ett tankesmedjebaserat konsultföretag handlar #FORTSCHRITT om att möta dessa utmaningar med innovativa tillvägagångssätt och skräddarsydda lösningar. Vårt mål är att tillsammans med dig skapa hållbara lösningar som din organisation kan fortsätta att implementera självständigt och framgångsrikt utan behov av löpande extern rådgivning.

Vi ger råd till företag och förvaltningar/kommuner inom följande områden.

  • Organisation: Utveckling och skärpning av företagets profil samt definition av en tydlig vision och ett tydligt uppdrag för att skapa en tydlig riktning och identitet
  • Företagskultur: Främja en positiv företagskultur genom riktade åtgärder för att behålla medarbetare och upprätthålla ett gemensamt värdesystem för att skapa en motiverande, harmonisk och produktiv arbetsmiljö.
  • Strukturer: Analys och optimering av interna processer och organisationsstrukturer för att öka effektiviteten och flexibiliteten och utnyttja resurserna optimalt.
  • Ledarskapsutveckling: Utveckling av en gemensam ledarskapskultur inom företaget och målinriktat främjande av ledarskapsförmågor för att skapa en stark och inspirerande ledningsnivå.
  • Team: Etablera och förbättra samarbetet i befintliga team och skapa optimala strukturer för nya teamkonstellationer i syfte att öka teamens effektivitet och produktivitetedarbetarmotivation och retention: Rådgivning och implementering av modeller och metoder från den nya arbetsvärlden som syftar till att stärka medarbetarnas motivation och lojalitet till företaget och skapa en positiv arbetsmiljö.

Före rådgivning och implementering fokuserar vi på en grundlig analys av den aktuella situationen.

Alla SHK-medlemmar får 15% rabatt på sin första beställning av ovanstående tjänster. En översikt och ytterligare information om våra tjänster hittar du här: www.fortschritt.co

Kontakt: Mejl till Christoph Neumann eller +49 1774922578

Till toppen