Business Breakfast med Per Thöresson

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet kommer att äga rum en gång i månaden på Berlin Capital Club. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

Kontaktpersoner är Thomas Greitzke, Thilo Schulz und Anna Jasper-Martens.


 

Speaker 

Per Thöresson, Sveriges Ambassadör i
Tyskland

 

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Sveriges ambassadör i Tyskland, Per Thöresson, presenterar under Business Breakfast prioriteringarna under ordförandeskapet med fokus på Sverige, Bryssel och Tyskland. Vi får höra mer om de fyra prioriteringarna: säkerhet – enighet, resiliens – konkurrenskraft, välstånd – grön omställning och energiomställning, samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. Dessutom beskrivs aktiviteterna som tar plats i Berlin och ambassadörens traditionella besök i alla delstater under ordförandeskapet.

Mer information om det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd finns här.

 

Detta evenemang är fullbokat. För att ställa dig på väntelista, kontakta info@schwedenkammer.de.

Till toppen