Sonne_Energie
 
IKEA investerar 3,5 miljarder kronor i förnybar solenergi

Ingka koncernen köper nio solenergiprojekt i Tyskland och Spanien till ett värde av 3,5 miljarder kronor. Investeringen är en del av IKEAs storsatsning på förnybar energi.

Ingka koncernens investeringsbolag, Ingka Investments, köper nio solenergiprojekt i Tyskland och Spanien av solenergiutvecklaren ENERPARC. Detta till ett totalt värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Solcellsparkernas förväntade produktion i de fyra solcellsparkerna i Tyskland motsvarar cirka 300 megawatt medan produktionen i de fem solcellsparkerna i Spanien motsvarar omkring 140 megawatt.

För samtliga nio parker motsvarar den förväntade sammantagna produktionen elförbrukningen för omkring 140 000 europeiska hushåll. Parkerna kommer att generera motsvarande den el som krävs för att täcka förbrukningen i samtliga IKEA-varuhus och lager i Spanien och Tyskland. – Vi är glada att kunna berätta om detta initiativ som möjliggör förnybar elförbrukning i Tyskland och Spanien, vilket innebär ytterligare ett steg i att öka vår energiproduktion i Europa och Nordamerika. Med våra egna solcellsparker och vindkraftsparker vill vi göra förnybar energi tillgänglig för hela IKEAs värdekedja men även bortom den, säger Krister Mattsson, VD på Ingka Investments.

Solenergiprojekten är i en tidig fas och förväntad byggstart är satt till slutet av 2022. Byggtiden för parkerna ligger kring sex månader.

Som en del av en total investering på dryga 65 miljarder kronor för att kunna förverkliga målet om 100 procent förnybar energi i Ingka koncernens totala värdekedja, har Ingka Investments satsat mer än 27 miljarder kronor i nya vind- och solelprojekt.

Utvecklingen av solcellsparkerna i Tyskland och Spanien är en del av IKEAs övergripande klimatmål för 2030 som innebär att verksamheten ska bli klimatpositiv genom att minska utsläpp av växthusgaser med mer än vad hela IKEAs värdekedja släpper ut – samtidigt som verksamheten växer. Som den största franchisetagaren för varumärket IKEA är Ingka koncernens bidrag avgörande för att uppnå målen för 2030.

– Detta partnerskap går i linje med vår strategi att till år 2030 utveckla solcellsanläggningar med en produktion som motsvarar cirka 10 gigawatt för våra egna portföljer samt tredjepartsportföljer. Det skickar en stark signal att Ingka koncernen och ENERPARC nu går ihop för att bidra till en värld med koldioxidneutrala energilösningar, säger Christoph Koeppen, VD och styrelseordförande för ENERPARC.

Idag äger och driver Ingka-koncernen 547 vindkraftverk, 10 solelparker i 14 länder och har utöver det 935 000 solpaneler på sina egna varuhus och lager, vilket innebär en installerad effekt på mer än 4 terrawatt, motsvarande den årliga energiförbrukningen för en miljon europeiska hushåll.

Om Ingka Group

Ingka koncernen är den största franchisetagaren inom IKEA bland tolv olika företagsgrupper som äger och driver IKEA detaljhandel enligt franchiseavtal med Inter IKEA Bystems B.V. koncernen. Ingka driver 378 varuhus och 58 planeringsstudios och mindre citybutiker på 32 marknader. Sverige är en av dessa marknader. Ingka koncernen har tre verksamhetsområden: IKEA Retail, Ingka Investments och Ingka Centers. *IKEA climate positive means to reduce more greenhouse gas (GHG) emissions than the IKEA value chain emits by 2030, while growing the IKEA business. IKEA is committed to the Paris Agreement and to contribute to limiting the global temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels. This includes a commitment to halve the absolute net GHG emissions from the total IKEA value chain by 2030. We will achieve this by drastically reducing GHG emissions through science-based targets and by removing carbon from the atmosphere through natural processes and storing it in land, plants and products through better forest and agriculture management within the IKEA value chain. We will contribute to further greenhouse emission reductions in society by going beyond IKEA, such as enabling customers to generate renewable energy at home.

Enerparc

AG Headquartered in Hamburg, ENERPARC is a leading utility-scale photovoltaic company that covers the entire value chain. The services range from development over design, procurement and construction to operations and maintenance as well as asset management and energy trading. Founded in 2008, ENERPARC has become a global player with 300+ experienced employees and licensed partners in Spain, France, India, and Australia. ENERPARC has successfully commissioned projects with an overall capacity of 3,600 MW and is operating 2,500 MW.

Läs mer

Bild: IKEA

Till toppen