Kinnarps Mixed Reality Brille
Medlemsföretag
Kinnarps utforskar nya vägar med Mixed-Reality

När företag planerar ett nytt inredningskoncept för sina lokaler är visualiseringen innan möblerandet en väldigt viktig faktor! Hittills har framför allt ritningar och animationer använts för detta syfte. Kammarmedlemmen Kinnarps utforskar från och med nu ytterligare en väg.

En virtuell väg: med hjälp av ett par Mixed-Reality-glasögon kan ritningar av inredning presenteras på ett ännu mer realistiskt vis. Genom Mixed-Reality blandas den verkliga omgivningen med en virtuell värld. Digitala komponenter infogas i rummet och förblir där de står, trots användarens huvudrörelser. På så sätt uppstår intrycket av att de digitala föremålen faktiskt befinner sig i verkligheten. Samtidigt förblir det faktiska, verkliga, rummet hela tiden påtagligt.

Kinnarps arbetar med ett par särskilda glasögon, som kan projicera 3D-hologram i alla möjliga miljöer. Glasögonen används för planeringen av inomhusinredning i helt nya lokaler, men även för utplaceringen av nya möbler i redan befintliga kontor.

”Med detta nya verktyg erbjuder vi våra kunder en betydligt bättre möjlighet att bedöma våra ritningar,” berättar Dr. Jens Gebhardt, Commercial Director hos Kinnarps, om företagets nya teknologi. ”Oavsett om det handlar om utplaceringen av nya möbler på ett kontor, eller om inredningen av en hel våning i en byggnad, kan kunderna nu få se möblerna i verklig storlek, hur de planerade möblerna, materialen och färgerna verkar i rummen samt hjälpa deras föreställningsförmåga på traven.”

Den virtuella inredningen kan genom glasögonen ses från alla perspektiv. Storlek, vinkel och avstånd anpassas dynamiskt och i realtid. Genom gester kan objekten väljas ut, anpassas och och flyttas. Dessutom kan Kinnarps kunder röra sig fritt i rummet, eftersom glasögonen är trådlösa. Därigenom upplever kunderna den virtuella världen utan begränsningar.

Denna form av Mixed-Reality-Software, som nu har blivit integrerad i Kinnarps tjänsteutbud, är i branschen hittills unik. Genom användandet förenas inte bara rådgivningsprocess och presentation till en interaktiv upplevelse, avstämningen av ritningar blir också enklare.

 

Bild: Room.Building.Partner

Till toppen