Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen

Här ligger industrialiseringens vagga i Tyskland: regionen har ett centralt läge i Europe och ett östligt mellanläge i Tyskland och gränsar mot Polen och Tjeckien. „Silicon Saxony“ är idag Europas viktigaste kluster för producenter av mikroelektronik.

// Delstatsrepresentanter

Delstater: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen


Delstatsrepresentant Sachsen:
Thomas Burkhardt
SN@schwedenkammer.de

Delstatsrepresentant Sachsen-Anhalt:
Wilfried Grosse-Berg
ST@schwedenkammer.de

Delstatsrepresentant Thüringen:
Andreas Schindler
TH@schwedenkammer.de

// Kontaktperson Regiongrupp

Region ÖSTRA TYSKLAND

Du vill grunda en regiongrupp
i Dresden, Jena eller Erfurt?
 
Hör gärna av dig till oss!

info@schwedenkammer.de

// FAKTa

 • Branscher och kluster
  bilindustri inkl. underleverantörer // förnyelsebar energi // glasindustri, optik // metallindustri // life science // kemi, plast, papper // IKT // kreativa näringar // maskinutrustning, anläggningsbygge, verktygstillverkning // mikroelektronik, elektrisk industri // miljö- och energiteknik // bioteknologi // medicinteknik // logistik // solarteknik // livsmedel
   
 • Infrastruktur
  enastående motorvägsnät; vid flygplatsen Leipzig/Halle hanteras gods dygnet runt
   
 • Invånare

  i regionen: 8,5 Mio.

 • BIP
  238,7 mrd. EUR (2016)
   
 • Svenska företag

  KOMSA Kommunikation Sachsen AG, Rosti GP