Regioner

// TYSKLAND – ETT MÅngfaldigt lanD


Tysklands federala struktur gör det ibland svårt för svenskar att förstå landet, då det till skillnad från Sverige har flera olika centrum. Det kan inte påpekas tillräckligt ofta att det inte finns något London, Paris eller Stockholm, dit näringslivet koncentreras. Istället finns det ett flertal näringslivscentra och aktiviteterna i och omkring Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München och Stuttgart är av central betydelse.

// MÅNGA REGIONER – MÅNGA KONTAKTPERSONER

// Svenska Handelskammarens delstatsrepresentanter

Delstatsrepresentanterna är styrelseledamöter inom Svenska Handelskammaren som agerar som representanter för Svenska Handelskammaren vid officiella kontaktpunkter i sina respektive delstater.

Svenska Handelskammarens Delstatsrepresentanter finns tillgängliga för dig för:

  • officiella besök
  • som kontakt för officiella kontaktpunkter (stadskanslier, industri- och handelskamrar, investeringsfrämjande organ – t.ex. Invest in Bavaria –, relevanta ministerier, relevanta branschorganisationer och yrkesorganisationer)
  • lokala inbjudningar och möten


// Regiongrupper

Svenska Handelskammaren har bildat regiongrupper, som tillsammans skapar en viktig plattform för utbyte och fördjupande av affärskontakter med Sverige.

Regiongrupperna planerar och genomför självständigt program och aktiviteter med den egna regionens resurser och kontakter som utgångspunkt. Svenska Handelskammaren stödjer detta arbete som administrativt möjliggör för nätverkande över de regionala gränserna via olika former av evenemang.

Regiongrupperna finns för dig för:

  • regionala event
  • nätverkandet med andra personer som intresserar sig för den svenska ekonomin i din region

// Översikt över alla kontaktpersoner