Gebäude der Svenska Handelsbanken in Stockholm am Wasser
 


Handelsbanken grundades 1871 och hör idag till de ledande finansinstituten i norden. Handelsbanken är sedan flera år tillbaka en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa. Swedish Quality Index 2015 utmärker banken med flest nöjda kunder över genomsnitt. Handelsbanken har funnits i Tyskland sedan 1972 och har idag drygt 13 500 medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 24 länder.

 


Tomas Ejnar, VD 2014-2018

"Svenska Handelskammaren erbjuder en plattform där svenska företag kan knyta kontakter och utbyta idéer och övertar även rollen som företrädare för intressen hos tyska myndigheter."

Tomas Ejnar, VD 2014-2018

Som sustaining member stöder Handelsbanken verksamheten av Svenska Handelskammaren i Tyskland. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Handelskammaren erbjuder en viktig plattform där svenska företag kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Kammaren kan dessutom ta över rollen som språkrör för svenska intressen gentemot tyska myndigheter.

Vilken betydelse har de svenska rötterna för Handelsbankens verksamhet och företagskultur i Tyskland?

Våra svenska rötter är jätteviktiga. Vi arbetar systematiskt med att implementera och omsätta de värderingar och den företagskultur som präglar Handelsbanken i Sverige även i vår filial i Tyskland.

Rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

Ja absolut!

Vilka förhoppningar och tankar har du för kammarens kommande tio år?

Jag är absolut övertygad om att de tysk-svenska handelsrelationerna kommer att utvecklas och stärkas även de kommande tio åren. Och därför ser jag att kammaren också fortsättningsvis kommer att uppfylla en viktig funktion.

Alla sustaining members


Till toppen