Svenska Företagspriset

Vad är Svenska Företagspriset?

Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland ut av Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad. Alla svenska företag som framgångsrikt etablerat sig på den tyska marknaden har möjlighet att skicka in en ansökan. Priset delas ut i tre kategorier: stora företag, mellanstora företag och newcomer på den tyska marknaden.

EN PLATS FÖR FÖRETAG

Den högtidliga prisutdelningen med omfattande heldagsprogram och framstående talare erbjuder inte bara vinnarföretagen utmärkta presentationsmöjligheter. Eventet som alltid äger rum i november är också en perfekt arena för andra företag och beslutsfattare inom tysk-svenska näringslivssfären att komma i kontakt med varandra.

Svenska Handelskammaren i TysklandSveriges Ambassad BerlinBusiness Sweden

// PRISUTDELNING
Galamiddag med prisutdelning

Tysk-svenska handelsrelationer

Tyskland, som är Europas största marknad och fjärde största ekonomin i världen, erbjuder utmärkta affärsmöjligheter för svenska företag. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner: 10 % av all export från Sverige går till Tyskland, ca 17 % av all import till Sverige härstammar från Tyskland. Det finns ungefär 800 svenska företag och dotterbolag på den tyska marknaden, och de omsätter ungefär fyra gånger exportvolymen. Handels- och näringslivsrelationerna mellan Sverige och Tyskland är mycket goda och det finns en stark koppling mellan den tyska exporten till Sverige och den svenska exporten till Tyskland.

// KONTAKT

Helen Hoffmann
Telefon +49 211 86 20 20 15
hoffmann@schwedenkammer.de

Ansök nu!