Vattenfall GmbH

Vattenfall

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Dessutom bedriver Vattenfall energihandel och brytning av brunkol och engagerar sig i miljö och samhälle. Vattenfall har idag ca 34.700 anställda och ägs till 100 % av svenska staten.

Verksamhetens huvudsakliga marknader är Norden, Tyskland och Nederländerna, men har tidigare varit aktiv även i Belgien, Polen, Frankrike och Storbritannien.

Vattenfall GmbH i Tyskland är en viktig del av Vattenfall-gruppen: omsättningen i Tyskland utgör ca 60 % av koncernens omsättning. Kunder är industriföretag, kommunala och regionala energileverantörer och ca 3 millioner privata hushåll. Säte för Vattenfall GmbH är Berlin, andra viktiga ställen är Hamburg och Cottbus. Vattenfall är den största utbildningsgivaren i östra Tyskland.

I Tyskland hör Vattenfall till de tre största energileverantörerna. Viktigaste affärsområdena är brunkolbrytning, produktion av el och värme i en av Europas modernaste kraftverksparker samt försäljning och distribution till privata hushåll, industrikunder och underleverantörer. Energihandeln är också ett viktigt affärsområde. För Vattenfall är det viktigt att verksamheten bedrivs som miljömässigt hållbar energiproduktion.