Vattenfall GmbH

Vattenfall

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. Dessutom bedriver Vattenfall energihandel och brytning av brunkol och engagerar sig i miljö och samhälle. Vattenfall har idag ca 34.700 anställda och ägs till 100 % av svenska staten.

Verksamhetens huvudsakliga marknader är Norden, Tyskland och Nederländerna, men har tidigare varit aktiv även i Belgien, Polen, Frankrike och Storbritannien.

Vattenfall GmbH i Tyskland är en viktig del av Vattenfall-gruppen: omsättningen i Tyskland utgör ca 60 % av koncernens omsättning. Kunder är industriföretag, kommunala och regionala energileverantörer och ca 3 millioner privata hushåll. Säte för Vattenfall GmbH är Berlin, andra viktiga ställen är Hamburg och Cottbus. Vattenfall är den största utbildningsgivaren i östra Tyskland.

I Tyskland hör Vattenfall till de tre största energileverantörerna. Viktigaste affärsområdena är brunkolbrytning, produktion av el och värme i en av Europas modernaste kraftverksparker samt försäljning och distribution till privata hushåll, industrikunder och underleverantörer. Energihandeln är också ett viktigt affärsområde. För Vattenfall är det viktigt att verksamheten bedrivs som miljömässigt hållbar energiproduktion.

 

„Stötta våra medlemmar och deras aktiviteter ännu bättre“

Gunnar Groebler Vattenfall

Vattenfall är sustaining member av Svenska Handelskammaren. Gunnar Groebler är VD för Vattenfall Europe Windkraft GmbH och styrelseledamot i Svenska Handelskammaren.

1. Som sustaining member stöder Vattenfall Svenska Handelskammaren i Tysklands verksamhet. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Svenska Handelskammaren är en central representant för svensk näringslivsverksamhet i Tyskland. För Vattenfall är det viktigt att vara representerad i kammaren och aktivt stötta verksamheten. Som stor svensk koncern är det å ena sidan en plikt, å andra sidan också en chans, att med hjälp av Svenska Handelskammaren bli representerad i hela Tyskland och sprida information om våra aktiviteter och vårt arbete med framförallt energiomställningen.

2. Har du personligen redan knutit intressanta kontakter med hjälp av Svenska Handelskammaren?

Javisst! Svenska Handelskammarens många olika evenemang, och framför allt träffarna i min region, ger unika möjligheter att vidga sitt nätverk och knyta nya kontakter. Det som är extra intressant är att det blir branschöverskridande möten med helt nya kontaktytor. Exempelvis har jag vid ett SHK-event kommit i kontakt med representanter för nordiska konstscenen i Tyskland och som direkt följd kunnat arrangera en utställning i vårt vattenkraftsmuseum i Thüringen.

3. Rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

JCC erbjuder unga medarbetare en unik möjlighet och plattförm för utbyte med andra Sverige-intresserade för att knyta kontakter. En perfekt möjlighet att enkelt få hjälp och vidga sina vyer, när det exempelvis gäller hur det är att jobba utomlands eller i andra branscher och arbetskulturer. För mig är JCC en ypperlig kontaktplattform med anknytning till Sverige.

4. Vilka förhoppningar och tankar har du för kammarens kommande tio år?

Kammaren står inför förändringar. Vi håller på att vässa vår profil och vi vill kunna stötta våra medlemmar ännu starkare i deras aktiviteter – oberoende om det rör sig om att förstärka affärsverksamheten i Tyskland, att hitta nya affärsmöjligheter eller att förmedla relevanta kontakter. Jag tror starkt på att vi kommer att vara framgångsrika med det och att kammaren om tio år är en given och kompetent affärspartner för alla svenska företag i Tyskland och alla tyska företag med affärsförbindelser till Sverige.