Securitas Holding GmbH

Securitas

Securitas är en globalt opererande leverantör av säkerhetstjänster som idag har 300 000 anställda i 51 länder. Utgående från ett brett spektrum av specialiserade säkerhetstjänster, teknologiska komponenter samt rådgivning och analys utvecklar Securitas skräddarsydda erbjudanden som täcker kundens behov av effektiva säkerhetslösningar.

I Tyskland är företaget den största leverantören av säkerhetstjänster och branschens enda internationellt agerande koncern. Securitas har 120 filialer runt om i Tyskland och är verksam inom områdena specialiserade säkerhetstjänster, mobila tjänster och Alert Services.

Företaget bygger på tre grundläggande värden: ärlighet, uppmärksamhet och hjälpsamhet. Dessa värderingar guidar alla anställda att nå ett förtroendefullt samarbete i kontakt med kunder, kollegor och allmänheten.