SEB AB FRANKFURT BRANCH

SEB AB FRANKFURT BRANCH

SEB group
 
SEB är en ledande bankkoncern i Nordeuropa. För oss är långsiktiga och pålitliga kundrelationer i centrum för våra handlingar – sedan mer än 160 år. I Sverige och Baltikum agerar banken som en mångsidig bank. Som strategisk finanspartner i Nordeuropa, Storbritannien och Tyskland stödjer SEB stora företag, institutioner och fastighetsinvesterare. I egenskap som internationell finanskoncern erbjuder SEB expertis i mer än 20 länder över hela världen. SEBs kunder kan lita på den ekonomiska styrkan av en av världens mest solida banker. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens totala tillgångar till 2 818 miljarder SEK samt förvaltade tillgångar till ett värde av 1 838 miljarder SEK. Enligt de tre största kreditvärderingsinstituten räknas SEB som Aa2 (Moody's), A+ (Standard & Poor's) och AA- (Fitch). SEB group sysselsätter cirka 15 000 medarbetare. Mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
SEB Tyskland
 
Tyskland är en av SEB groups kärnmarknader. SEB har varit finanspartner för internationella företag, medelstora exportorienterade företag, institutioner, internationella fastighetsinvesterare, banker och finansinstitut i Tyskland i mer än 40 år. SEBs kunder omfattar 60 av de 100 största tyska företagen och nästan alla DAX-företagen. I början av 2018 överförde SEB i Tyskland framgångsrikt sina viktigaste kommersiella verksamheter från SEB AG till en gren av Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm (SEB AB). Därmed skapades SEB AB Frankfurt Branch med säten i Frankfurt och München. Med detta steg anpassar SEB sin set-up till koncernens övriga internationella lokaler med fokus på företagskunder. Mer om SEB i Tyskland på www.seb.de.