Sandvik-gruppen

Sandvik Gruppe

Sandvik-gruppen är en högteknologisk och global industrikoncern med starkt fokus på att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Inom vissa områden är Sandvik världsledande, exempelvis verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruvindustrin, produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processanläggningar. 2012 hade Sandvik ca 49’000 anställda och filialer i 130 länder. Årsomsättningen uppgick till ca 99 000 MSEK.

SANDVIK MINING är en världsledande leverantör av maskiner, verktyg och service för gruvindustrin.

SANDVIK MACHINING SOLUTIONS är marknadsledande inom verktyg och verktygssystem för avancerad industriell metallbearbetning.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna.

SANDVIK CONSTRUCTION är specialiserat på maskiner, verktyg och service för nischerna brytning, krossning och borrning inom anläggningsindustrin. Användningsområdena omfattar exempelvis tunneldrivning, stenbrytning, vägbyggnation, demolering och återvinning.

SANDVIK VENTURE skapar möjligheter för tillväxt och lönsamhet i attraktiva och snabbväxande verksamheter.

 

„Kammaren har en mycket positiv utveckling“

Manfred Herder Sandvik

Manfred Herder är VD för Sandvik Holding GmbH. Sandvik är sustaining member av Svenska Handelskammaren.

1. Som sustaining member stöder Sandvik Svenska Handelskammaren i Tysklands verksamhet. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Sandvik engagerar sig i Svenska Handelskammaren sedan flera år tillbaka. Inte bara genom det att vi är en sustaining member, utan även genom det att Sandvik sedan många år tillbaka är aktiv i kammarens styrelse, för tillfället är Kenneth Sundberg vår representant. I kammarens över 50 år långa historia har den uppnått en hel del: med en ständig strävan efter att nätverket mellan svenska och tyska företag ska förbättras har flera olika initiativ tagits för en levande grupp; dessutom har kammaren också aktivt hjälpt svenska företag att etablera sig på den tyska marknaden. Även de positiva biverkningar detta medfört för den tyska ekonomin bör nämnas: en studie uppger att svenska direktinvesteringar i Tyskland har fördubblats de sista åren. Sverige intar därmed plats 9 vad gäller största utländska investerare i Tyskland – även detta säkerligen en förtjänst av Svenska Handelskammarens idoga arbete.

2. Vilken betydelse har de svenska rötterna för Sandviks verksamhet och företagskultur i Tyskland?

Naturligtvis finns det kulturella skillnader mellan Tyskland och Sverige. Jag tror dock att precis dessa skillnader befruktar sig ömsesidigt, och att det kan utgöra en viktig framgångsfaktor i affärslivet. Platta hierarkier, som är så vanliga i svenska företagsstrukturer, och ett vänskapligt arbetsklimat bidrar säkert dessutom – framförallt när det handlar om att snabbt fatta beslut. Dessutom har jag personligen erfarit att svenska företag har ett mycket gott rykte, speciellt bland unga arbetstagare. Jag får ofta höra från våra nya medarbetar att det just är de svenska rötterna som har fått dem att välja Sandvik som arbetsgivare.

3. Rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

Absolut. Och då spelar det ingen roll om det gäller unga medarbetare ur svenska eller tyska företag. Nätverk är och blir alltmer viktiga i dagens arbetsliv och hjälper till att vidga vyerna och utvecklas. Här ser jag att Svenska Handelskammaren verkligen ger ett värdefullt bidrag i form av ett rikt evenemangsutbud – speciellt också för young professionals.

4. Vilka förhoppningar och tankar har du för kammarens kommande tio år?

Jag hoppas att kammaren även fortsättningsvis – och det inte bara de närmaste 10 åren, utan även därutöver - är en så aktiv aktör i tysk-svenska samarbetet; inte bara inom näringslivet, utan även på exempelvis kulturella området. De senaste åren har jag personligen sett en mycket positiv utveckling i en bredare riktning. Nu gäller det att konkretisera den utvecklingen på ett hållbart sätt och samtidigt fortsätta att tänka nytt och innovativt.