IKEA DEUTSCHLAND

IKEA Tyskland

IKEA finns idag på 46 ställen i Tyskland. Det första IKEA-inredningshuset öppnade 1958 i Älmhult. År 1974 kom IKEA till Tyskland och öppnade sitt första hus i Eching, i närheten av München. Runt om i världen finns det idag 338 IKEA-inredningshus i 40 länder. Därav hör 298 inredningshus i 26 länder till själva IKEA-koncernen. De övriga drivs av franchisetagare utanför IKEA-koncernen. Omkring 690 millioner människor besökte ett IKEA-inredningshus förra året, något mer än 100 millioner i Tyskland.

Mer än 139.000 anställda i hela världen, ungefär 15.300 enbart i Tyskland, arbetar dagligen med omsättningen av IKEAS affärsidé: “Vi vill erbjuda ett brett urval av formsköna och funktionella inredningsföremål till priser som är så pass låga att så många människor som möjligt har råd med dem.”

 

„De svenska rötterna är en elementär del av IKEA“

Michael Mette Ikea

Michael Mette är ställföreträdande VD för IKEA Deutschland GmbH & Co. KG och styrelseledamot i Svenska Handelskammaren. IKEA engagerar sig som sustaining member i Svenska Handelskammaren.

1. Som sustaining member stöder IKEA Svenska Handelskammaren i Tysklands verksamhet. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Ur vårt perspektiv är Svenska Handelskammarens viktigaste uppgift – som namnet säger – att främja handeln mellan Sverige och Tysland. I första hand naturligtvis i riktning Tyskland, dvs att hjälpa svenska företag etablera sig i Tyskland och assistera med kontaktförmedling. Konkret betyder det att hjälpa till med att hitta rätt etableringsort, eventuellt redan steget innan erbjuda analyser av marknaden och support vid kontakter med myndigheter som förberedning för en lyckad etablering. Därutöver ska SHK främja utbytet mellan olika svenska företag i Tyskland; även detta hjälper nya företag som vill etablera sig och stärker sammanhållningen i ”den svenska företagsfamiljen”. På samma sätt, men endast i andra instans, kan SHK vid behov även hjälpa tyska företag som är på väg till Sverige med kontakter.

2. IKEA präglar bilden av Sverige i Tyskland – och drar samtidigt säkert nytta av den. Vilken betydelse har de svenska rötterna för dig idag?

De svenska rötterna är en elementär del av IKEA, de gör oss unika (det kan man ej kopiera!) och hjälper oss på samma gång att förklara hur IKEA tänker och arbetar utanför Sveriges gränser. IKEA kommer från Småland och har färgats av människorna i regionen som alltid har levt sparsamt och hushållit för att gå runt. Detta ekonomiska tänkande är en viktig del av vårt företags-DNA och får oss att ständigt klura på om man inte kan förbättra och utveckla produkter och processer ytterligare. Därutöver har Sverige som land en otroligt positiv bild i Tyskland och det gynnar förstås även oss som företag att förknippas med den bilden!

3. En central aspekt i kammarens arbete är säkerligen de många nätverks- och informationsträffar. För vilka av IKEAs medarbetare tror du att dessa är speciellt intressanta?

För mig personligen som nyvald ledamot i Svenska Handelskammarens styrelse är dessa träffar inte bara intressanta, utan också mycket vigtiga, för att snabbt få kontakt med de andra i gruppen och för att förstå hur SHK ”funkar”. Men även för medarbetare som funderar på att någon gång i framtiden jobba internationellt är nätverket och träffarna mycket viktiga för att förbereda en internationalisering. Att „nätverka“ är ju hursomhelst ett buzzword i dagens moderna samhälle, och den generationen som precis slutar skolan eller universitetet växer upp med det tanke- och arbetssättet.

4. Rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

Javisst!