Sustaining Members

Sustaining members är Svenska Handelskammarens strategiska och riktningsvisande partners och samtidigt kammarens huvudsponsorer. För dem som stora svenska företag är det en plikt och samtidigt en unik chans att synas över hela Tyskland med hjälp av kammaren. Sustaining members bidrar med nya idéer och tar initiativ för att stärka kammaren. Med deras stöd och insats underlättar och främjar de den fortsatta utvecklingen av de anrika näringslivsrelationerna mellan Tyskland och Sverige.

Följande företag hör till Svenska Handelskammarens sustaining members: