H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan Victoria av Sverige ÄR Beskyddare för Svenska Handelskammaren i Tyskland

Düsseldorf, 2015-03-03. Kronprinsessan Victoria av Sverige tackar ja till att bli Beskyddare för Svenska Handelskammaren i Tyskland. 

Thomas Ryberg, Svenska Handelskammarens president, tackar Kronprinsessan å presidiets, styrelsens och alla medlemmars vägnar för att hon åtar sig Beskyddarskapet: „Det är för oss en utomordentlig ära att få kalla Kronprinsessan Victoria Svenska Handelskammarens beskyddare! Vi skattar oss mycket lyckliga att ha hittat en övertygad främjare av vår verksamhet och vi ser fram emot samarbetet. Kronprinsessan kommer inte bara att öka uppmärksamheten och intresset för svenskt näringsliv i Tyskland, utan även stärka varje enskild medlems verksamhet. Betydelsen och det aktiva främjandet av de tysk-svenska näringslivsrelationerna understryks därmed ännu starkare.“

Pressmeddelande

Foto: Kate Gabor// kungahuset.se

H.K.H. Kronprinsessan Victoria (Foto: Kate Gabor// kungahuset.se)