Inrego: Kostnadsfri upphämtning av IT-utrustning

Inregos affärsidé är att maximera återbruket av IT-utrustning. Därför vill vi uppmuntra företag att bli en del av den cirkulära ekonomin, till exempel genom att hjälpa dem att bli av med begagnad IT-utrustning.

Sälj din IT-utrustning till Inrego, få betalt för den och låt din teknik återanvändas i ett annat syfte. För oss är ingen kvantitet för liten, för stor eller för svår att ta oss an och vi erbjuder en enkel och säker process.

Vi hämtar din utrustning och raderar all data och media i enlighet med GDPR-kraven. Sedan återställer vi enheterna och säljer dem till företag, organisationer och privata konsumenter.

Du hittar all information om dina IT-produkter i vår kundportal. Precis som inventeringslistor, raderingscertifikat, ekonomisk ersättning och hur mycket CO? du sparar genom att återanvända din IT-utrustning.

Vi erbjuder gratis upphämtning för alla medlemmar i Svenska Handelskammaren.

Din kontakt hos Inrego: Maria Laurin, eller på 0046 72 092 75 68.

Till toppen