Bli Medlem Nu

ordinarie medlem

Ordinarie medlemskap är till för företag – oavsett storlek, omsättning eller antal anställda. Alla företagets anställda är berättigade mottagare för Svenska Handelskammarens produkter och tjänster. Medarbetare som vill få information anmäler sig till kontoret och anger deras kontaktuppgifter. Dessutom kan ordinarie medlemmar ta del av samtliga tjänster som Handelskammaren erbjuder, som exempelvis pressservice, Member2Member-specials eller att bli upptagen i rådgivningsgruppen. Ordinarie medlemskap omfattar inga (företagsegna) dotterbolag.

Medlemsavgift 700€ / verksamhetsår

bli medlem nu // ordinarie medlem


Personlig medlem

Det personliga medlemskapet är till för dig som är privatperson med intresse för tysk-svenska näringslivsrelationer. Det är inte möjligt att ersätta andra medlemskategorier med ett personligt medlemskap.

Medlemsavgift 400€ / verksamhetsår

bli medlem nu // personlig medlem


Junior Chamber Club-medlem

Alla som är upp till 40 år kan bli JCC-medlem. Junior Chamber Club är „nätverket inom nätverket“ och bjuder samtidigt på tillgång till Svenska Handelskammarens stora nätverk. Som medlem i Junior Chamber Club tillkommer följande medlemsförmåner till ett personligt medlemskap. MERa

Medlemsavgift 50€ / verksamhetsår

bli medlem nu // JCC-medlem


Sustaining members

Koncerner som finansiellt stöder Svenska Handelskammarens verksamhet kallas för sustaining members. Medlemskapet omfattar alla (företagsegna) dotterbolag och innebär speciella presentationsmöjligheter.

mera

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om kategorin sustaining member:
telefon +49 (0)40 655 87 40, praesidium@schwedenkammer.de