Mentorskapsprogrammet

Den nära kopplingen mellan JCC och Svenska Handelskammaren värderas högt och uppskattas av båda sidorna. Mentorsprogrammet erbjuder Young Professionals en enastående chans att komma i kontakt med det svenska näringslivets företagsledare och specialister i Tyskland. I ett tolv månader långt program, profiterar JCCarna från en fördjupad och personlig kontakt till en erfaren mentor.

Mentorerna är alla utpekade experter inom sina områden och har en lång yrkeserfarenhet inom det svensk-tyska näringslivet.

På så sätt främjar Svenska Handelskammaren att erfarenhet ges vidare till nästkommande generation av ledare inom tysk-svenska näringslivet; mentorskapsprogrammet bör ses som en process som ger båda sidorna mycket.

I alla regioner i Tyskland erbjuder Handelskammaren den nya generationen möjligheten att få tillgång till en mentor. Mentorprogrammet erbjuder mentees chansen att lära sig från de bästa, att ge karriären en riktning, att vidareutveckla kompetens och färdigheter för bli framgångsrik inom den förändrade yrkesvärlden och att utvidga sitt närverk med exklusiva kontakter.

Ansökan till mentorsprogrammet 2020/2021 har stängt.

Mentorerna för året 2020/2021 är:

Cecilia Bunnenberg

Christel Nicolaysen

Dr. Christina Griebeler

Frank Kasch

Henrik Rinnert

Dr. Kathrin DiPaola

Kerstin Knabenbauer

Klaus Treichel

Magnus Ehrenberg

Monica Enqvist

Ninnan Stenmark Åhlén


En översikt över alla mentorer hittar du här

    

// VEM ÄR Mentee?

Menteen är en young professional med ett starkt intresse för det svensk-tyska näringslivet – både unga svenskar som studerar eller arbetar i Tyskland eller människor med andra nationaliteter som intresserar sig för Sverige och/eller Tyskland. Menteen är upp till 40 år gammal. Medlemskap i JCC är inte nödvändigt för anmälan, men om menteen blir antagen till programmet så förväntas det menteen blir medlem i JCC.

Menteen bör vara den drivande kraften i mentorskapsrelationen. Som Mentee ska du vara villig ta an utmaningar och ta mentorskapsprogrammet seriöst. Du ska kunna pratat öppet och ärligt om dig själv och kunna ta ansvar för din egen utveckling.

// vem är Mentor?

Mentoren är en personlig samtalspartner och bollplank som står menteen, och dess frågor inom karriär- och livsplanering, till förfogan. Mentorn har erfarenheter och kunskaper samt finns i regionen så att ”face-to-face”-möten är möjliga.

// Mentorer 2020/2021

En översikt med alla mentorer hittar du här

// SÅ HÄR GÅR DET TILL

Programmet löper under ett år. Efter att anmälan har gjorts så hålls telefonintervjuer, varefter en matching sker.

När kontakten mellan mentor och mentee etableras skickas ett dokument ut för underskrift, där båda parter förpliktar sig till sekretess.

Inför starten av programmet så anordnar Handelskammaren regionala Kick-Off-Events i varje region. Som mentee borde du noterade dessa datum. Där träffar du din mentor och andra mentees och JCCare. Datumen för alla kick-offs offentliggörs inom kort.

// ansökan

Mentees kan anmäla sig online. I anmälan svarar du på några frågor och laddar upp ditt CV. Efter anmälningen stängs kontaktar Handelskammaren de sökande som gått vidare via telefon för en intervju.

Vid eventuella frågor finns vi på Handelskammaren till förfogande på jcc@schwedenkammer.de eller på +49 (0)40 655 87 40.

Ansökan till mentorsprogrammet 2020/2021 har stängt.

// röster


Göran OttossonGöran Ottosson, föredetta styrelseledamot i Svenska Handelskammaren och VD för LKAB Schwedenerz GmbH, Essen:
Kammarens nätverk är en otroligt värdefull källa av visdom och erfarenhet, som står till förfogande för både mentorer och adepter. Att vara i början av sin karriär och få stöd av en erfaren person, är vad jag hade önskat mig, om jag kunde få ”börja om”. Det är i min mening inte det faktiska kunnandet som är av betydelse, i första hand, utan den ’sociala kompetensen’. Den utvecklar man med hjälp av erfarenhet, och där ser jag hur adepter kan profitera som mest. Kunskap är inte mycket värt, om du inte vet hur man omsätter den.

Catharina DreierCatharina Dreier, JCC-medlem, Business Sweden, Berlin:
De individuella samtalen med min mentor är sannerligen berikande för både min personliga och min professionella utveckling! Genom de individuella och inspirerande samtalen får jag nya perspektiv för min fortsatta yrkesväg, får ta del av min mentors samlade erfarenhet och hon ger mig konkreta råd. Jag skattar mig mycket lycklig över att ha fått tillgång till denna värdefulla och sympatiska kontakt genom Svenska Handelskammarens nätverk!

Sascha FeldenSascha Felden, JCC-medlem och konsult hos Mercuri Urval GmbH, Düsseldorf:
 Att fostra nästkommande generation innebär att en organisation säkerställer dess fortsatta existens och verksamhet. Det måste säkerställas att erfarenhet och kunskap lämnas vidare till kommande generation. Med Svenska Handelskammarens mentorskapsprogramm har denna möjlighet skapats på ett mycket individuellt sätt som dessutom bidrar till en stark kontinuitet. Jag är övertygad om att engagemanget kommer att löna sig på lång sikt.

// KONTAKT

Junior Chamber Club
Telefon +49 40 655 87 415
jcc@schwedenkammer.de

JCC Events
mera
Bli medlem nu