JCC Där Du Bor

Junior Chamber Club bygger på de aktiva kommittéerna som organiserar programmet på fem ställen runt om i Tyskland: München, Frankfurt am Main, Düsseldorf/Köln, Hamburg och Berlin. De ideellt engagerade kommittémedlemmarna träffas regelbundet både lokalt och nationellt, för att utbyta erfarenheter och dela best-practises.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att samarbeta och vill bidra med idéer och engagemang!

Ditt engagemang i JCC kan vara bara bra för ditt CV. Men du får så mycket mer: genom JCC får du möjligheten att djupdyka in i ett brett och spännande nätverk av kontakter, företag och intressanta personligheter. Du har stor frihet att planera evenemang och aktiviteter utifrån eget tycke – samtidigt som du får stöd och hjälp av JCC-koordinatorn i Hamburg. Du får dessutom tillgång till mentorskapsprogrammet och har där möjligheten att utveckla dina personliga styrkor och bolla dina frågor.

JOIN THE BOARD!

 

// JCC Berlin

Anna Bremer // JCC Berlin
Charlotte von Wussow // JCC Berlin

Anna Bremer + Charlotte von Wussow

Kontakt

 

// JCC HAMBURG

Maria Knoll // JCC Hamburg
JCC Hamburg / Emma Almehed
Florian Vorbau // JCC Hamburg
JCC Hamburg / Svenja Gelpke
JCC Hamburg / Arne Guthknecht

Maria Knoll + Emma Almehed + Florian Vorbau + Svenja Gelpke + Arne Guthknecht

KONTAKT

 

// JCC Düsseldorf

Mikael Andersson // JCC Düsseldorf
Anja Benksch // JCC Düsseldorf
Anna-Louisa Lobergh // JCC Düsseldorf
Elin Wallin // JCC Düsseldorf

Mikael Andersson, Anja Benksch, Anna-Louisa Lobergh + Elin Wallin

Kontakt

 

// JCC Köln

Ines Fauter // JCC Köln

Ines Fauter

Kontakt

 

// JCC FRANKFURT

Dominik Schmitt // JCC Frankfurt
Fabian Tobias Koch // JCC Frankfurt

Dominik Schmitt + Fabian Tobias Koch

Kontakt

 

// JCC München

Cornelia Ehrenberg // JCC München
Jenny Sofia Hoegen // JCC München
Elin Krepper // JCC München
Duncan Gorst // JCC München

Cornelia Ehrenberg, Jenny Sofia Hoegen, Elin Krepper Keim, Duncan Gorst

Kontakt

 

// KONTAKT

Junior Chamber Club
Telefon +49 40 655 87 415
jcc@schwedenkammer.de

JCC Events
mera
Bli medlem nu