Schweden Aktuell

// svensk-tyskA näringslivet kompakt


I Svenska Handelskammarens tidning Schweden AKTUELL läser du alltid om det nyaste inom tysk-svenska näringslivet! Vi tar upp information om aktuella händelser och spännande fakta kring samhället, näringslivsrelaterade frågor och konjunktur ur tysk-svensk synvinkel. Du finner läsvärda reportage om företag och personer och naturligtvis om våra alla evenemang. Dessutom yttrar sig här våra kompetenta rådgivare om nyaste rön och utvecklingar inom deras respektive område.

Använd Schweden Aktuell för er Kommunikation

Läsarkretsen av Schweden AKTUELL är Svenska Handelskammarens medlemmar och andra aktörer och beslutsfattare inom tysk-svenska näringslivet. Schweden AKTUELL utkommer fem gånger om året och erbjuder utmärkta möjligheter för företag att nå ut till deras målgrupper: exempelvis genom en annons, en bilaga eller – som unik bonus för medlemsföretag – med en redaktionell företagspresentation.


// ARkIV

 

FrÅgor och Input?

Vi försöker kontinuerligt att förbättra Schweden AKTUELL och tar därför gärna emot synpunkter, aktuell information och redaktionellt material.   

KONTAKT