Personal + HR

// MERCURI URVAL

Mercuri Urval GmbH 
Unter den Eichen 5/ Haus F, Officio I
65195 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 2384 0
WIESBADEN.DE@MERCURIURVAL.COM

MERCURIURVAL.COM

Thomas Streveld
VD
Telefon +49 (0)40 8517 16 26
Mobil +49 172 650 74 10
Thomas.Streveld@MERCURIURVAL.COM

Filialer:

Filial Berlin:
Römischer Hof, Unter den Linden 10, 10117 Berlin
Telefon +49 30 315 180 0
berlin.de@mercuriurval.com

Filial Dresden:
Ostra-Allee 11, 01067 Dresden
Telefon +49 351 807 32 0
dresden.de@mercuriurval.com

Filial Düsseldorf:
Peter-Müller Str. 26, 40468 Düsseldorf
Telefon +49 211 550 43 0
duesseldorf.de@mercuriurval.com

Filial Hamburg:
Friesenweg 4, Haus 14, 22763 Hamburg
Telefon +49 40 851 716 0
hamburg.de@mercuriurval.com

Filial München:
Boschetsrieder Straße 69, 81379 München
Telefon +49 89 769 000 0
munich.de@mercuriurval.com

Filial Wiesbaden:
Unter den Eichen 5 / Haus F, Officio I, 65195 Wiesbaden
Telefon +49 611 23 84 0
wiesbaden.de@mercuriurval.com


OM mercuri urval:

Mercuri Urval arbetar med personalrådgivning (Executive Search, Professional Recruitment, Talent & Leadership Advisory). Företaget är etablerat världen över och grundades i 1967 i Stockholm, där huvudkontoret finns även idag. Totalt arbetar 700 medarbetare i över 50 lokala teams hos Mercuri Urval. Verksamheten finns i Tyskland sedan 1975 och har kontor i städerna Wiesbaden, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Dresden och München.

Förutom mellanstora tyska företag och koncerner, stödjer vi många svenska och andra nordiska företag i deras etablering och utveckling av företagsaktiviteter i Tyskland. Vi ger rådgivning i alla slags personalfrågor. Våra medarbetare pratar utöver tyska även flytande engelska och i vissa fall nordiska språk (inklusive svenska). Som ett svenskt företag är vi väl bekanta med nordiska företagskulturer och bygger broar till tysk kultur – både internt och ut till marknaden.

Mercuri Urvals tjänster är certifierade enligt ISO 10667-2 och DIN 33430.


// ryberg-consulting

RYBERG-CONSULTING

RYBERG-CONSULTING Germany
Taunusstraße 67
55118 Mainz
Telefon +49 6131240 65 10
info.de@ryberg-consulting.com

ryberg-consulting.com

Thomas Ryberg
Mobil +49 170 54 91 79 9
thomas.ryberg@ryberg-consulting.com

om Ryberg-Consulting:

Vår affärsidé är väldigt enkel: Vi vill göra Ert företag ännu bättre!

Vår uppgift:

Fokus för RYBERG-CONSULTING är rekrytering av chefer och specialister för små och stora företag i Europa, samt personal-och organisationsutveckling för att optimera befintlig potential.

Vårt krav:

Vi hittar inte bara den rätta medarbetaren för er, utan vi vägleder även er nya kollega vid starten. Vi tillvaratar inte bara era intressen i utbildnings- eller rekryteringsprocessen utan är även därutöver er kompetenta partner för lösningar på era önskemål!

Våra medarbetare:

Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av ledarskap i olika brancher – dessutom har de varit yrkesverksamma utbildare och coacher under många år. Sammanfattningsvis: våra medarbetare är specialister inom sitt område och inom sin branch.

Internationalitet:

Huvudsakligen genomförs våra utbildningar, coachningar och även våra rekryteringsprocesser i Tyskland, Österrike, Schweiz och i Skandinavien (Sverige, Norge, Danmark).

Tyska, engelska, svenska eller något annat språk?? Vi har konsulterna, övningsledarna och coacherna för er.


// Viking Communication.
InterCULTURAL Training

Viking Communication

Viking Communication.
Intercultural training
Husarenstraße 20
69121 Heidelberg
Telefon +49 176 210 373 26

m.dotter@inter-cultural-training.eu

inter-cultural-training.eu

Margret Dotter 
VD
Mobil +49 176 210 373 26
M.DOTTER@INTER-CULTURAL-TRAINING.EU

OM VIKING Communication:

AFFÄRSIDÉ

Sedan 1996 har vi som konsultföretag erbjudit interkulturell träning mellan Sverige och Tyskland. Vi har kunnat hjälpa hundratals framgångsrika företagare att optimera sitt svensk-tyska samarbete och därigenom säkerställa sin interkulturella kompetens.

KONKURRENSFÖRDEL

Acceptera inte att ditt svensk-tyska projekt drar ut på tiden eller går över budget på grund av ohanterade kulturskillnader! Interkulturell träning är bland de enklaste och mest kostnadseffektiva sätten att förbättra förutsättningarna för planenlig projektleverans och därmed ligga steget före konkurrenterna.

De flesta är medvetna om att den tyska affärskulturen skiljer sig väldigt mycket från den svenska - trots den politiska, ekonomiska och kulturella närheten. Men om man inte befattar sig med vilka kommunikationsregler som gäller i tyska företag, riskerar man inte bara personalkonflikter, förseningar och ökade kostnader, utan även att lovande internationella projekt inte riktigt kommer igång, eller i värsta fall avbryts i förtid.

VÅRA SEMINARIER

Välkommen till våra seminarier om tysk affärskultur och dess olikheter i kommunikation, ledarskap och affärsprocesser. Lär dig hur du förbättrar samarbetet med dina tyska affärspartners, hur du undviker kulturella missförstånd och på så sätt även sparar en mängd resurser. På bara två dagar får du de verktyg du behöver för att smidigt och framgångsrikt kunna agera på den tyska marknaden.

Vi arbetar både i Sverige och Tyskland och våra seminarier kan bokas på svenska, tyska eller engelska.

VÅRT MÅL

Att i ömsesidig respekt för respektive kulturella olikheter föra samman framgångsrecepten och spetskompetensen i de svenska och tyska företagskulturerna, vilket kommer att medföra både en enorm utvecklingspotential och en ökad vinstmarginal för båda företagen!