Bli rådgivare nu

Du och ditt företag har bilateral kunskap som kan vara till nytta när man ska grunda ett företag i interkulturell miljö, leda det och hitta affärspartners? Svenska Handelskammaren ser det som en viktig uppgift att synliggöra den mångsidiga expertisen och breda kompetensen av våra medlemmar och på så sätt höja kontaktytan gentemot andra medlemmar och tredje part. Genom att låta ert företag presenteras i Svenska Handelskammarens rådgivningsgrupper profiterar ni av ökad synlighet, presentation på vår hemsida och rekommendation av era tjänster vid förfrågan.

SJU kategorier

Rådgivningsgruppen är indelad i följande kategorier: skatterådgivning + revisorer, advokater, personal + HR, kommunikation + marknadsföring, tolk + översättare, företagskonsulter, finans + försäkring. Ert företag vill synas i flera kategorier samtidigt? Inget problem, hör av dig till oss så löser vi det!

Bli rådgivare (på tyska)

Kriterier för att bli upptagen som rådgivare i Svenska Handelskammarens rådgivningsgrupp

  1. Företaget är ordinarie medlem i Svenska Handelskammaren i Tyskland.
  2. Företaget har flerårig erfarenhet av tysk-svenska näringslivsrelationer och rådgivning kan ske på engelska, svenska och/eller något annat nordiskt språk.
  3. Genom att fylla i ansökningsformuläret kan företaget beskriva dess förmåga att tillhandahålla högkvalitativa tjänster i en eller flera ovan nämnda kategorier.

Avgiften för att presenteras som rådgivare i en av Svenska Handelskammarens rådgivningsgrupper uppgår till 1000€ per verksamhetsår (januari - december), moms tillkommer. Alla inkommande ansökningar granskas av Svenska Handelskammarens presidium, som också fattar beslut om antagningen.

kravprofil (på tyska)