Advokater

// Baker & McKenzie

Baker & McKenzie

Kontoret i Berlin:
Friedrichstraße 88/ Unter den Linden
10117 Berlin
Telefon +49 30 2 20 02 81 0
Fax +49 30 2 20 02 81 199

Kontoret i Düsseldorf:
Neuer Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Telefon +49 211 31 116 0
Fax +49 211 31 116 199

Kontoret i Frankfurt:
Bethmannstraße 50-54
60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 299 08 0
Fax +49 69 299 08 108

Kontoret i München:
Theatinerstraße 23
80333 München
Telefon +49 89 55 238 0
Fax +49 89 55 238 199

www.bakermckenzie.com

Dr. Jon Marcus Meese
Rechtsanwalt (Tyskland), Advokat (Sverige), Partner
Telefon +49 89 55 23 82 34
Mobil +49 163 29 90 89 1
jon-marcus.meese@bakermckenzie.com 

om Baker & McKenzie:

Baker & McKenzie förverkligade visionen om en globalt agerande advokatbyrå redan länge innan begreppet „global player" myntades. Byrån grundades 1949 i Chicago av Russell Baker och John McKenzie och hör idag till en av världens största och mest framgångsrika advokatbyråer.

Även våra kontor i Tyskland och i Sverige efterlever grundarnas vision om att med internationellt erfarna advokater, bistå klienterna i deras projekt och uppdrag över hela världen. Vi är över 200 advokater i Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main och München samt ca. 50 advokater i Stockholm. Alla advokater har redovisad yrkesmässig kompetens samt internationell erfarenhet och biträder klienterna inte bara på plats i Tyskland och Sverige, utan även inom vårt globala nätverk. Baker & McKenzie är en ledande juridisk rådgivare både i Tyskland och i Sverige. Bland våra uppdragsgivare finns många framstående internationella företag, organisationer samt offentliga institutioner. Vi levererar juridiska lösningar inom alla affärsjuridiska och skatterättsliga områden.

Tysk-svenska näringslivs- och rättsliga relationer utgör en framträdande roll i samarbetet mellan de tyska kontoren och kontoret i Stockholm. Baker & McKenzies tyska och svenska klienter får på så sätt tillgång till advokater med tysk-svensk specialkompetens och gedigna språkkunskaper.


// GHK Rechtsanwälte, Fachanwälte und Notare

GHK

GHK Rechtsanwälte, Fachanwälte und Notare
Hamburger Straße 5
23843 Bad Oldesloe
Telefon +49 4531 70 88
Fax +49 4531 72 15

www.kanzlei-ghk.de

Hans Joachim Herrmann
Rechtsanwalt + Notar
Telefon +49 4531 80 45 57
Mobil +49 175 73 18 79 4
hansjoachim.herrmann@t-online.de

om GHK Rechtsanwälte, Fachanwälte und Notare:

Notarius publicus i Tyskland

Den viktigaste uppgiften för en tysk advokat i sin egenskap av Notar är att registrera rättshandlingar och verifiera underskrifter.

Till skillnad från en advokat som företräder sin klient är en tysk Notar oberoende och opartisk i sitt ämbete.

I min egenskap av tysk Notar arbetar jag gärna med följande sakfrågor:

 • Bolagsbildningar (GmbH och AG), konvertering av bolagsform, ändringar i bolagsordningar och olika register, filialbildning för utländska bolag. I Tyskland finns inte den svenska formen av Bolagsverket utan förfarandet tas om hand av en tysk Notar.
 • Fastighetsrättsliga ärenden, fastighetstransaktioner och fastighetsinteckningar. Samma förhållanden som ovan, en tysk Notar tar hand om samma ärenden som den svenska formen av Lantmäterimyndighet hanterar.
 • Certifiering av testamenten och äktenskapsförord

I ett rättsinstitut som en tysk Notar kan man förfoga över är att man kan ”verkställa utan att det behövs ett rättegångsförfarande” i det fall att föreliggande rättshandlingar har blivit verifierade. Exempelvis kan säljaren av en fastighet hävda sin rätt till betalning genom en stämningsman. Motsvarande rättsliga institut finns också i svensk lag.

En tysk Notar är skyldig att ta del av samtliga relevanta rättshandlingar i ett ärende för att objektivt kunna förstå parternas sakliga argument som dessutom skall dokumenteras.

En tysk Notar är skyldig att på enbart objektiva grunder acceptera ett ärende.

Utöver enbart juridiska ärenden kan en tysk Notar dessutom medverka i utbildnings- och undervisningssammanhang.

En tysk Notar har en ansvarsförsäkring.

I likhet med andra europeiska länder har en Notar i Tyskland ett officiellt sigill som borgar för att en tysk Notar har utfört sina åtaganden.

Ett särskilt förtroendekonto ”Notaranderkonto” skall bokföras. Ett sådant ”Notaranderkonto” kan användas för t.ex. deponering av medel i samband med försäljning av fast egendom.


// Görler und Partner

GHK

Görler und Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt
Fritz-Vomfelde-Str. 14
40547 Düsseldorf
Telefon +49 211 49 70 54 0
Fax +49 211  49 70 55 5

www.goerler-partner.de

Andreas Ortlepp, LL.M.
Rechtsanwalt
Telefon +49 211 49 70 54 5
Mobil +49 177 35 16 54 8
ortlepp@goerler-partner.de

om Görler und partner:

Görler und Partner erbjuder rättslig rådgivning och skatterådgivning till medelstora företag. Vår rättsliga rådgivning har sin tyngdpunkt i bolags- och arbetsrätt samt rådgivning vid bolagstransaktioner och restrukturering. Vidare har vi också kompetens i kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt. Vi kan även vid behov föra juridiska processer inför rätten i ovan nämnda områden. Vi erbjuder också omfattande skatterådgivning för vår samtliga juridiska verksamhet.

Genom vår kompetens inom de ovan nämnda områden kan vi erbjuda ert företag kompletta tjänster inom juridisk och skattemässig rådgivning för en framgångsrik start och framtid i Tyskland. Görler und Partner etablerades på den tyska och utländska företagsmarknaden för 30 år sedan och vi har idag ett brett nätverk i och utanför Düsseldorf, där vi har vårt kontor. Våra utländska klienter kommer huvudsakligen från Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien och Österrike.

Utöver tyska kommunicerar vi även på engelska och svenska.


// heussen rechtsanwaltsgesellschaft mbh

HEUSSEN

Tower 185
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 15 24 21 54
Fax +49 69 15 24 21 11
swedendesk@heussen-law.de


www.heussen-law.de

Karl Woschnagg
Rechtsanwalt och Notar; Advokat
Telefon +49 69 15 24 21 54
Mobil +49 171 643 04 13
karl.woschnagg@heussen-law.de

OM heussen rechtsanwaltsgesellschaft mbh:

Inget annat land i världen driver mer handel med Sverige än Tyskland. Sedan över två decennier hjälper vi företag på detta område, där vi har spetskompetens och stor erfarenhet. Svenska och tyska är våra modersmål och vi talar och arbetar naturligtvis även på engelska. HEUSSEN Sweden Desk leds av den ende svenska advokaten som samtidigt är tysk Rechtsanwalt och Notar. Vi har ett utmärkt och stort kontaktnät i Sverige och Tyskland och kan hjälpa er i stora som små ting.

HEUSSEN Sweden Desk erbjuder en omfattande och för det konkreta fallet skräddarsydd rådgivning i frågor rörande svensk-tyska affärer för företag likaväl som konsumenter. Vi arbetar särskilt med

 • arbetsrätt
 • bolagsrätt
 • handels- och avtalsrätt
 • M&A
 • immaterialrätt
 • entrepenad- och fastighetsjuridik
 • litigation
 • utmätning och exekution
 • internationell privaträtt
 • gränsöverskridande arvsfrågor


Vid bildandet av företag i Tyskland erbjuder HEUSSEN Sweden Desk bl a följande tjänster

 • rådgivning vid val av bolagsform
 • bolagsordning och aktieägaravtal
 • registrering i tyska bolagsregistret
 • rättslig förvaltning av företagen
 • redovisning och payroll
 • fastigehtstransaktioner
 • arbetsrättslig rådgivning
 • industriellt rättsskydd
 • juridisk hjälp vid påföljande förtagsköp och sammanslutningar samt due diligence

Er kontakt på HEUSSEN Sweden Desk är tysk Rechtsanwalt und Notar samt ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) och väl förtrogen med kulturella skillnader mellan Sverige och Tyskland.


// kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

kallan

Kontoret i Berlin:
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin
Telefon +49 30 22 66 99 0
Fax +49 30 22 66 99 10

www.kallan-legal.de

Dr. Maria Wolleh
Rechtsanwältin
Telefon +49 30 22 66 99 35
Mobil +49 173 34 24 50 9
maria.wolleh@kallan-legal.de

Kontoret i Frankfurt:
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 97 40 12 0
Fax +49 69 97 40 12 10

www.kallan-legal.de

Oliver Cleblad
Rechtsanwalt
Telefon +49 69 97 40 12 17
Mobil +49 173 66 28 80 0
oliver.cleblad@kallan-legal.de

om kallan rechtsanwaltsgesellschaft mbh:

Speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik

kallan är en nystartad affärsjuridisk advokatbyrå med rötter långt bak i tiden. Vårt team av erfarna tyska jurister var fram till hösten 2016 verksamma för den ledande skandinaviska byrån Mannheimer Swartling och utgjorde dess tyska verksamhet. Denna verksamhet har kallan nu tagit över och bedriver en oberoende byrå.

Vår struktur är nationell men vi tänker och arbetar internationellt. Vi har en överskådlig storlek men lyfter blicken för ett brett perspektiv. Våra jurister arbetar i integrerade team, har gedigen utbildning, bred internationell erfarenhet samt behörighet att arbeta som advokater i Tyskland och även i Sverige.

Från våra kontor i Berlin och Frankfurt kan vi arbeta för klienter i hela Tyskland. Vi har ett stort nätverk av kollegor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och är på så sätt även en direktkontakt för tyska företag på deras väg in i Norden.


// Linklaters LLP

Werner Luger Partner

Linklaters LLP
Königsallee 49-51
40212 Düsseldorf
Telefon +49 211 229 77 0
Fax +49 211 229 77 435

www.linklaters.de

Dr. Thomas Nießen
Rechtsanwalt
Telefon: +49 211 22977 518
THOMAS.NIESSEN@LINKLATERS.COM

Jenny Nyberg
Jurist/Jur.kand (LL.M).
Telefon +49 211 22 97 73 05
jenny.nyberg@linklaters.com

 

om linklaters llp:

Linklaters LLP är en globalt verksam affärsjuridisk advokatbyrå med 29 kontor i 20 länder. I Tyskland har vi kontor i Düsseldorf, Frankfurt am Main, München och Berlin. Mer än 300 advokater, skattejurister och notarier biträder ledande företag, finansinstitut och offentlig förvaltning inom alla handels- och skatterättsliga områden.

Tillsammans med vårt kontor i Stockholm hjälper vi våra klienter även i tysk-skandinaviska rättsliga spörsmål. Vår mångåriga erfarenhet av att biträda svenska företag vid affärer i Tyskland börjar redan vid frågor kring utlandsetableringen och sträcker sig ända till rådgivning rörande förvärv eller avyttring av företag.

I Tyskland har vi bildat en Nordic Desk. Vi kan därmed säkerställa att vår erfarenhet och expertis i fråga om tysk-skandinaviska rättsfrågor sammanställs och utvärderas samt att vi fortlöpande vårdar våra kontakter med svenskt näringsliv.

Linklaters listas regelbundet vid utvärderingar som en ledande advokatbyrå (bl.a. JUVE-Award 2015 som årets advokatbyrå inom bolagsrätt; Law firm of the Year 2016 enligt svenska klienter). Vi strävar ständigt efter att proaktivt driva olika projekt. Därvidlag fokuserar vi särskilt på innovation och digitalisering. Financial Times har i det sammanhanget tilldelat Linklaters Innovation-Award 2016 som den mest innovativa advokatbyrån.

Samtidigt är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Linklaters engagerar sig „pro bono“ i olika sociala projekt. Vårt „Environmental Policy Statement“ förankrar miljövård och hållbar resurshantering i vår interna företagskultur.


// Werner, Luger & Partner

Werner Luger Partner

Werner, Luger & Partner
Brienner Straße 9
80333 München
Telefon +49 89 54 52 10
Fax +49 89 545 21 109

www.wernerlaw.de

Dr. Klaus Werner
Rechtsanwalt
Telefon +49 89 54 52 10
kwe@wernerlaw.de

om Werner, Luger & Partner:

Vad som representerar Werner, Luger & Partner är naturligtvis våra medarbetare och den värdefulla kompetens vi byggt upp under åren. Att vi prioriterar engagemang och klientfokus behöver knappast nämnas. Individuell och personlig rådgivning är en självklarhet för oss och byrån är tillräckligt liten för att vara snabb, men stor nog att vara slagkraftig. Vi premierar snabba och kostnadseffektiva lösningar så att klienten har möjlighet att fokusera på det som är viktigt.

LOKAL FÖRANKRING FÖR GLOBALT AGERANDE
Sedan många år är Werner, Luger & Partner aktiva i företagsorienterade nätverk i regionen vilket ger värdefulla insikter om det sydtyska företagsklimatet. Vi har erfarenhet när det gäller möjligheter och utmaningar i det tyska näringslivet speciellt när det handlar om svensk-tyska samarbeten och rättsliga förhållanden länderna emellan. När det gäller bolagsbildning och företagsetablering i Tyskland erbjuder vi komplett rådgivning och support för hela processen.

MER OM OSS
Werner, Luger & Partner är en fullservicebyrå med speciakompetens vad gäller de rättsliga förhållandena mellan Tyskland och Sverige. Våra klienter är såväl privatpersoner som företag av alla storlekar. Byrån grundades i München 1984 och har kontor i München och Stockholm. Med över 30 års erfarenhet inom det tysk-svenska näringslivet har vi de bästa förutsättningarna att bistå med expertis vad gäller tysk-svenska rättsförhållanden.