Rådgivare

Med värdefull expertis och mångårig bilateral erfarenhet erbjuder våra rådgivare ett självklart stöd och kvalificerat bollplank vid alla frågor kring företagsetablering, företagsledning och utveckling - såväl i Tyskland som i Sverige.

Vi tillhandahåller interkulturell kompetens inom följande områden:

Alla rådgivare är medlemmar i Svenska Handelskammaren. Genom en ansökningsprocess och granskningen av antagningskriterier uppfyller rådgivarna Svenska Handelskammarens kvalitetskrav.