Användarvillkor

// En plattform för arbetsmarknaden


Svenska Handelskammarens jobbportal fungerar som en plattform för arbetssökande och arbetsgivare på den tysk-svenska arbetsmarknaden och har som målsättning att förbättra informationsflödet mellan dem. För detta ändamål kan arbetsgivare publicera sina annonser utan kostnad.

Svenska Handelskammarens jobbportal fungerar inte som arbetsförmedling. Handelskammaren kommer varken att påvisa antalet förmedlade anställningar eller ta ut en avgift per förmedlad anställning. Platsannonser publiceras på arbetsgivarens egna ansvar. Svenska Handelskammaren ber användarna att sköta plattformen med omsorg och ansvar.

Svenska Handelskammaren förbehåller sig rätten att ta bort platsannonser från hemsidan om dessa strider mot lagar eller etiska regler eller om de är uppenbart orealistiska eller oseriösa. Svenska Handelskammaren ansvarar inte för annonsernas innehåll.

Användarvillkor

Användandet av jobbportalen är kostnadsfritt för arbetsgivare, oavsett om det rör sig om ett företag eller en offentlig institution.

Arbetsgivaren fyller i ett formulär på egen hand och texten publiceras efter en granskning. Vi ber varje användare att sköta plattformen med omsorg och ansvar, så att vi kan fortsätta att erbjuda tjänsten fritt.

För att hjälpa er med annonseringen finns det vissa fält som är obligatoriska att fylla i. Självklart finns det möjlighet att ange era uppgifter även i en löpande text som kan publiceras hos oss.

frågor?

Kontakta oss!