Tillbaka

// där segling är en folksport

En segling som engagerade halva världen: svenskan Greta Thunberg seglade över Nordatlanten. Det diskuterades mycket huruvida detta var en – onekligen mäktig – PR-kupp. En aspekt lämnades dock utanför: i Sverige är segling en riktig folksport, och tanken att förflytta sig längre distanser genom segling är inte konstig.


Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Sverige har 3 218 km kust. Om man lägger till alla bukter och landtungor så blir kusten ungefär 8 000 km lång. Skärgårdar täcker stora avsnitt som lämpar sig utmärkt för segling. Det finns så många små öar med naturhamnar att man även under högsäsongen utan problem kan hitta en fin plats. Landet har över 60 000 öar, varav hälften ingår i Stockholms skärgård. Utöver den variationsrika kustlinjen finns även många stora insjöar och vattendrag, varav ungefär 95 000 sjöar räknas som farbara. För seglare ställer flera av dem en enastående infrastruktur till förfogande. I Sverige finns det fler än 1 500 fritidshamnar, varav 400 stycken är kvalificerade gästhamnar. Möjligheten att korsa landet från väst till öst via kanalerna har visat sig vara särskilt attraktiv. Med sina 5 650 km² är Vänern den största sjön i hela EU och betecknas som ett inlandshav. Tack vare Göta Kanal sitter Vänern ihop med både Östersjön och Skagerrak. Tillsammans med Trollhättekanalen och Göta Älv bildar Vänern en 390 km lång vattenväg som löper tvärs över Sverige, med en höjdskillnad på 91,5 meter. Vad många inte vet är att andra mindre kanaler, som t.ex. Dalslandskanalen, är sammanlagt ungefär 1 000 km långa – ett riktigt insidertipps.

Tillgängligt för alla
I hamnarna ligger både stora och små yachter helt naturligt bredvid varandra. I princip har alla råd att segla, det finns nämligen ingen lag som säger att man bör inneha ett seglingskort. Den som vågar hyr eller köper sig alltså en båt och börjar segla. Att kunna navigera är däremot ett krav, för i svenska farvatten finns det många lömska ojämnheter som gömmer sig under vattenytan. Därför bör varje seglare ha GPS och sjökort.

”Jag älskar att segla, eftersom jag efter två dagar till sjöss är lika återhämtad som efter en vecka i staden. Och för att det är det bästa och miljovänligaste sättet att besöka familjen i Göteborg!”
säger JCC-medlemmen Lina Wiedenbach.

I Sverige gäller allemansrätten. Och svenskarna är riktiga vattendjur: en tredjedel av den vuxna befolkningen åker fritidsbåt minst en gång per år. Det finns drygt 1 000 båtklubbar med 250 000 medlemmar. En sådan massrörelse är såklart också en betydande samhällsfaktor: Sveriges båtindustri bjuder på både exportintäkter och arbetsplatser, inte minst på glesbygden. Även segelturismen är en viktig och växande inkomstkälla för hamnarna. Bara genom övernattningar i gästhamnar fick man under 2017 in drygt 90 miljoner euro över en tredjedel av dessa genom utländska båtar, enligt Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS).

År 2017 producerade den svenska båtindustrin båtar för drygt 120 miljoner euro, varav mer än hälften gick till export. Andelen segelbåtar var 283 stycken och därmed överskådlig, då den största delen utgjordes av små och mellanstora motorbåtar. Båtindustrin är viktig för Sverige eftersom den ofta skapar arbetsplatser i områden där sysselsättningen är låg, som exempelvis Orust/Tjörn, Gotland, Värmland och på en del orter i Norrland.

Ungefär 4 000 personer är sysselsatta direkt inom båtindustrin, och med underleverantörer och indirekta faktorer inräknade uppskattas summan landa på omkring 12 000 personer som lever av båtindustrin.

“När man seglar är man mycket nära naturen och elementen och man känner ofta hur starka krafterna kan vara. Att segla och flyta omkring gör mig så avslappnad. Det jag gillar mest med sporten är utmaningarna som man som crew måste bemästra. Därför kan man i slutet av dagen vara stolt över varje sjömil”,
säger JCC-medlemmen Maria Knoll.

Det mest kända varvet är tysk-svenskt
Ett av de mest kända varven för segelbåtar, Hallberg-Rassy, har ett svensk-tyskt DNA. Företagets historia går tillbaka till svensken Harry Hallbergs varv och tysken Christoph Rassy, uppvuxen i bayerska Starnberger See, som i början av 70-talet köpte upp det redan världskända Hallbergsvarvet. Hallberg-Rassy står för robusta konstruktioner, en välskyddad cockpit, fint träarbete och en klassisk stil med högt igenkänningsvärde. Sverige och segling hör alltså ihop. Man skulle kunna anta att Greta Thunberg helt enkelt har det i generna.

Volvo Ocean Race heter nu The Ocean Race
Även detta passar till seglarnationen Sverige: Volvo är sedan många år tillbaka sponsor till en av de hårdaste regattorna i världen. Var tredje år går den en gång runt jorden, startar i Europa under hösten, över Atlanten, rundar afrikanska Godahoppsudden, via Stilla Havet över Indiska Oceanen, runt Kap Horn till Syd-och Nordamerika och därifrån tillbaka till Europa. På grund av vind-och väderförhållanden, framförallt i Stilla Havet (30 meterhöga vågor och vindhastigheter på 110 km/h), räknas regattan till en av de svåraste utmaningarna inom segelsporten. Regattan genomförs i etapper. Sammanlagt är sträckan 24 000 (ca 45 000 km) till 45 000 sjömil lång, beroende på antal och val av etappmål. I dagsläget har Volvo dragit sig tillbaka ur organisationen men kvarstår som sponsor. Den berömda segelregattan heter numera The Ocean Race.