Tillbaka

// ETT PARADIGMSKIFTE: ATT HÖJA SÄKERHETSNIVÅN GENOM EFFEKTIV KOMBINATION AV TEKNIK OCH VÄKTARE

Securitas nyttjar digitaliseringen och det tekniska framsteget för sina integrerade lösningar. Genom den effektiva kombinationen av väktare och teknik kan säkerhetsnivån hos kunderna höjas avsevärt. Om sensorik, videoövervakning och automatiserade anläggningar kan sänka antalet arbetstimmar för personalen, så är det även möjligt att sänka kostnaderna vid en höjd säkerhetsnivå. Här satsar Securitas på integrerade säkerhetslösningar. Securitaskoncernens globala närvaro och speciella expertis, som skapats genom framgångsrikt samarbete med kunder från olika branscher, verkar stöttande. Den gamla loggboken digitaliseras och analyseras. På så sätt hålls kunden uppdaterad, och tack vare nyvunnen data, branscherfarenhet och/eller lokalkännedom kan Securitas agera både förebyggande och förutseende.

Foto: Securitas

Inom säkerhetsbranschen innebär paradigmskiftet en genomgripande förändring vad gäller strategi och tjänsteutbud. Det är en övergång från ett tjänsteutbud till en – i samarbete med uppdragsgivaren - omfattande helhetslösning, som innefattar den nödvändiga säkerhetstekniken. På så sätt kan kunden inkludera de kompetenser och tekniska komponenter som önskas.

För bara ett årtionde sedan fortlöpte tilldelandet av ett säkerhetstjänstuppdrag vanligtvis på följande sätt: På ett mer eller mindre professionellt sätt uppskattade uppdragsgivaren hur många säkerhetsåtgärder som behövdes och beräknade arbetstimmarna därefter. Sedan skaffade han den nödvändiga säkerhetsutrustningen, ibland i uppdrag av en säkerhetskonsult. För det mesta gick uppdraget till den entreprenör/leverantör som kunde erbjuda det önskade arbetet till ett godtagbart pris. Den billigaste leverantören - alltså den som betalade ut lägst ersättning till sina anställda – fick i regel uppdraget. Dock ledde det ofta till negativa konsekvenser som ofta underskattades, som bristande kvalitetsstyrning, ingen varaktig pålitlighet, låg motivation hos personalen och ingen vidareutbildning för dem. Leverantörens medarbetare var inte  insatta i uppdragsgivarens inköpta säkerhetsutrustning, och mestadels var ytterligare någon annan ansvarig för underhållet.

Foto: Securitas

Paradigmskiftet innebär endast fördelar för kunden: denne får en säkerhetsleverantör som erbjuder en mångsidig helhetslösning, en kundspecificerad riskanalys samt en säkerhetsplan som baseras på analysen. Planeringen fortlöper i nära samarbete med kunden. Den integrerade säkerhetstekniken motsvarar den nyaste tekniken på marknaden, samt alla digitala möjligheter inom nätverkande och den intelligenta analysen. På kundens begäran är Securitas redo att själva investera i den säkerhetstekniken som ska användas. På så sätt kan refinansieringen planeras genom återkommande schablonavgifter. Säkerhetsredskap och anläggningar förvaltas och servas av kvalificerad personal. Detta paradigmskifte omfattar alltså även en påtaglig övergång från analog till digital säkerhetsteknik, med möjligheter till förgrening till andra branscher, till intelligent analys i   affärsvärldens verksamhetssystem och till moderniseringen i innovationscykeln.

Securitas har jobbat på paradigmskiftet steg för steg och med ökande intensitet under det senaste årtiondet. Koncernstrategin kommer inom de kommande åren att koncentrera sig på den genomgripande övergången från ett personalintensivt till ett teknologiorienterat företag. Målet är ett ökat värdeskapande samt att genom proaktivt agerande kunna förhindra skador, istället för att reagera när skadan redan är skedd. Securitas Deutschland har skapat årliga s.k. ”Solution Days”, där framgångsrika omfattande säkerhetslösningar presenteras och diskuteras. Till de framgångsfaktorer som diskuteras fram hör även den övertygande argumentationen, och den kundorienterade lösningen utifrån kundens säkerhetsbehov.

De säkerhetslösningar som har tagits fram av Securitas är flexibla och anpassningsbara, och dessutom erbjuds en snabb anpassning av säkerhetslösningen och planeringssäkerheten vad gäller kundens budget. Paradigmskiftet är irreversibelt – och kommer inte att avslutas på länge. Men det har redan kommit att bli en framgångssaga, med ett win-win-resultat för både Securitas och deras kunder.