Tillbaka

// Svensk Trädgårdskultur:
Naturlig, användbar och minimalistisk.

Det är vår och solen skiner.

Prospekten och trädgårdsmagasinen visar ypperligt arrangerade gårdar. Utvändiga sittgrupper, en verkligt vacker häck och den obligatoriska Rhododendron. Ibland kan man dessutom se ett lekande barn. Bilderna visar den tyska trädgårdsdrömmen. 

Omsättningen för de tyska trädgårdsföretagen uppgick 2016 till över 18 miljarder euro. De 20 största tyska företagen i trädgårdsbranschen innehade tillsammans ca 2800 trädgårdscentran till en total försäljningsyta av 5,3 miljoner kvadratmeter. Där tillkommer land- och trädgårdsmässor som varje år slår nya besöksrekord. Även svenska företag finns med i bilden: Husqvarna som pionjärer på robot-gräsklippare och motorsågar har sedan flera år tillbaka tagit över det traditionsrika tyska märket Gardena.

Men hur ser det ut med trädgårdskulturen i Sverige? Även i Sverige viger miljoner människor en stor del av fritiden åt sina trädgårdar menar Henrik Bohlin från Riksförbundet Svensk Trädgård. Parker och slottsträdgårdar till trots är de svenska trädgårdarna mer naturnära än många andra. ”Historiskt sett tillhörde representationsträdgården adeln – och bruksgårdarna tillhörde borgarna” förklarar Bohlin. De svenska slottsparkerna från 1700-talet är inspirerade från såväl Tyskland som England och Frankrike. Det hårda klimatet gjorde även att man fick fokusera på att odla enklare grödor och därigenom blev de större. För den breda befolkningen fanns gården nästan enbart där för näring. Industrialiseringen under andra halvan av 1800-talet innebar även att städernas trädgårdsvanor förändrades. 1916 lät exempelvis Stockholms stad upprätta 6000 kolonilotter strax utanför stadskärnan för såväl unga som gamla att få ta del av. 

Svenska trädgårdar ska än idag uppfylla ett väsentligt kriterium: användbarhet. Vare sig det gäller frukter, örter eller grönsaker används platsen för att odla så många grödor som möjligt. Den vanligtvis så trimmade engelska gräsmattan tillsammans med noggrant beskärda rosor är inte en del av den svenska stilen.  Häri finns något som attraherar de tyska entusiasterna: en begränsad användning av kemiska produkter där man låter grödorna växa ostört och utvecklas i dess sanna ursprungliga takt!