Tillbaka

// Sverige på Hannover Messe

// "Hello my name is Sweden"

Allt blir annorlunda: Industy 4.0, sakernas internet, artifitical intelligens, Smart Factory – dessa ord dyker upp överallt. De beskriver en djupgående förändring. Hur produkter produceras och distribueras kommer förändras fundamentalt. Världen över investerar företag och stater sina resurser i den digitala transformationen.
Den här veckan är Hannover platsen där framtiden visas. Sverige, som partnerland och som ett land med utomordentlig innovationskraft, ställer ut sin banbrytande teknik inom digital transformation. Men presentationen har något ovanligt i sig: Att jobba ensam är ute, ensam är inte längre stark, Co-Lab är framtidens motto. Sverige sätter samarbetet, som en ekonomisk motor, på dagordningen och bjuder in till sin paviljong för att arbeta tillsammans, för att forma framtiden tillsammans och för att dra nytta av varandra.

Co-Lab är trendigt: På grund av komplexiteten i utmaningarna som ska lösas så jobbar allt fler företag inte bara med universiteten och kunderna utan också med konkurrenterna. Nyligen har Mercedes och BMW meddelat att de kommer att samarbeta inom automatiserad körning, och Volkswagen meddelade att de skulle dela med sig av plattformar för elfordon till företag som e.GO och andra konkurrenter.

I den svenska paviljongen visar svenska företag, alla medlemmar i Svenska Handelskammaren, vad den digitala transformationen betyder förindustrin. De demonstrerar konkreta exempel hur Co-Lab fungerar idag och varför det nya tillvägagångssättet, att samarbeta, inte bara är framgångsrikt utan också utan alternativ

Gör dig ett intryck av Sveriges närvaro i Hannover: Besök de svenska företagen på Hannover Messe. Sveriges Co-Lab paviljong är en enda stor inbjudan till alla att komma i kontakt med varandra: ”Hello, my name is Sweden”.


Vad våra sustaining members och huvudsponsorer visar på mässan:

ERICSSON: ”Connectivity tack vare Co-Lab”
Bransch: Kommunikationsteknologi
Medarbetare: 95 000
Omsättning: ca. 20 miljarder euro

Ericsson, med huvudkontor i Stockholm är världsledande inom kommunikationsteknologi- och tjänster. 40% av den globala mobiltrafiken hanteras av Ericssons nätverksteknik. Med innovativa lösningar och tjänster arbetar Ericsson med att skapa en vision av en nätverksutvecklad framtid där varje enskild bransch kan nå sin fulla potential. Det svenska företaget anses också vara ett av de ledande företagen i 5G-frågor. Företaget grundades 1876 och sysselsätter cirka 95 000 personer över hela världen och arbetar med kunder i 180 länder.

Olaf Reus, Medlem i ledningen
Vilken fokus lägger ni på Hannover Messe?
5G-anslutna produktionsanläggningar, nästan realtidsverkande robotar eller autonoma fordon i fabriker: När 5G-introduktionen på Hannover Messe äger rum 2019, måste Ericsson vara med. Vi tar införandet av 5G och att Sverige är Hannover Fair Partner Country 2019 som ett tillfälle att med utökad närvaro delta på den ledande mässan för Industry 4.0. Under mottot "Empowering Connectivity. Be limitless with 5G. " presenterar vi forskningsprojekt och produktlösningar i vårt monter. Som en del av svenska paviljongen "Sweden Co-Lab – Innovate with us!" presenterar vi också spännande insikter och samarbeten.

Vilka kooperationsprojekt (Co-Lab) deltar Ericsson i?
Cross-industry samarbeten är nyckeln till Ericssons framgång.
Oavsett om vi nu för samman Osrams anläggning tillsammans med Deutsche Telekom eller utrustar e.GO-produktionsplatsen i Aachen med den senaste nätverkstekniken med Vodafone Germany - är det viktigt för oss att ha en djup förståelse för våra kunders och partners behov. Ett exempel som beskriver denna form av samarbete är 5G-ConnectedMobility som är initierat och samordnat av Ericsson: Det skapar en dedikerad 5G nätverksinfrastruktur och en verklig applikationsmiljö på "Digital Test Field Highway", där test kan göras inom områdena Utföra fordon-till-fordonskommunikation, kommunikation mellan fordon och infrastruktur och digitalisering av järnvägsinfrastruktur med hjälp av 5G-teknik.
Teststräckan är en del av Autobahn A9 som är cirka 30 kilometer lång. Vi arbetar tillsammans med BMW Group, Deutsche Bahn, mobiloperatörerna Deutsche Telekom, Telefónica Germany och Vodafone Germany, 5G Lab Germany vid Technical University Dresden samt Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) och Bundesnetzagentur (BNetzA). Förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI) och Autobahndirektion Nordbayern stöder projektet. Det finns knappast ett bättre exempel på samarbete.

KINNARPS: ”Digitaliseringen är bakom nya arbetsformer”
Bransch: Kontorsinredningslösningar
Medarbetarantal: 2 300
Omsättning: 420 miljoner euro

Svensk know-how och skandinavisk design för kontorsvärlden: Kinnarps specialiserar sig på kontorsmöbler och inredningslösningar för moderna och kreativa kontorsmiljöer. Jarl och Evy Andersson grundade företaget 1942 i Kinnarp i Sverige. De insåg att i ett allt mer serviceorienterat samhälle behövs kontorsmöbler som är både moderna och funktionella samt estetiska. Idag är Kinnarps en av Europas största möbeltillverkare – med kunder i 40 länder. Kinnarps levererar möbler för arbetsplatser av alla olika former: allt från öppna-plankontor, aktivitetsbaserade arbetsytor och enskilda kontor till konferens-, utbildnings- och verkstäder, kaféer, restauranger och lobbyer. Kinnarps erbjuder också ett brett utbud av utbildnings- och vårdfaciliteter.

Sebastian Groesslhuber, VD Kinnarsp GmbH
Hur använder Kinnarps den svenska partnerstatusen på Hannover Messe, hur syns ni?
Den svenska paviljongen, är helt möblerad med möbler från olika varumärken i Kinnarps-gruppen och utgör därmed en modern, framtidsinriktad och hållbar inredningslösning i en extremt extrovert miljö. Kinnarps presenterar också sitt innovativa tillvägagångssätt för genomförandet av framtida arbetsmiljöer under tre dagar på mässan vid Co-Lab Stage, som är anpassade till kundernas och deras anställdas individuella behov. Kinnarps kallar detta Next Office Concept.

Vilken roll spelar digitaliseringen i ert företag?
Digitalisering är å ena sidan den viktigaste drivkraften bakom framväxten av nya former av arbete, organisationsstrukturer och därmed också den rumsliga arbetsmiljön, vilket måste återspegla denna utveckling för att säkerställa produktivitet, kreativitet, kommunikation och hälsa för anställda. Kinnarps har hittat ett svar på dessa utmaningar med Next Office Concept, som använder sina egna digitala verktyg. Dessutom, som en följd av digitalisering, är kärnverksamheten hos oss som en tillverkare av möbler under en stor förändring. Cirkulära upphandlingsmodeller som spåras och utvärderas kontinuerligt med hjälp av digitala applikationer som sensorer eller RFID ersätter i allt högre grad den traditionella affärsmodellen. Även här är Kinnarps väl förberedd för kundernas framtida behov.

VATTENFALL: ”Hållbar stålproduktion”
Bransch: Energiförsörjning
Medarbetarantal: 19 900
Omsättining: 14.8 miljarder euro

Vattenfall AB är ett svenskt energiföretag och räknas till de ledande energiförsörjarna i Europa. I Tyskland är Vattenfall aktiv genom sitt dotterbolag Vattenfall GmbH och räknas bredvid E.ON, RWE och EnBW till de största tyska energiförsörjningsföretagen. Vattenfall har försörjt industrin och privata hushåll med elektricitet i mer än 100 år. Vattenfalls mål är att inom en generation bli fossilfritt. Drivkraften bakom detta är övergången till ett hållbart energisystem med produktion från förnybara energikällor och klimatvänliga lösningar för kunder.

Vad visar Vattenfall i Hannover?
”Gemensamt med sina projektpartner SSAB och LKAB presenterar Vattenfall pilotprojektet HYBRIT på Hannover Messe, ett nytt sätt att framställa stål, där i stället för CO2 endast vatten släpps ut".

SEB: ”Industrt 4.0 meets Bank 4.0”
Bransch: Finanstjänster
Medarbetarantal: 15 000
Omsättning: 2,2 miljarder euro (2018)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) är en finansiell tjänstegrupp med huvudkontor i Stockholm. SEBs mål är att vara den ledande nordiska banken. I Sverige och Balkan bygger banken kontinuerligt upp sin position som universalbank. I Nordeuropa och i Tyskland stöder SEB stora företag, institutionella kunder och fastighetsinvesterare. Det finns också ett globalt nätverk av filialer för företagsverksamhet. I Tyskland representeras SEB av filialen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch och dess dotterbolag DSK Hyp AG.

Kirsi Wiitala, Head of Transaction Services, SEB Frankfurt Branch
Hur presenterar man sig som bank på en insustrimässa?
Vårt motto är: ”Industry 4.0 meets Bank 4.0”. Att inte bara den svenska industrin är stark inom digitalisering och automation, utan även bankerna, visar SEB i den svenska paviljongen med en demostation och föreläsningar. I framtiden kommer finansiella tjänster att utökas för att stödja nya IoT-affärsmodeller. Investeringsinkomstmätningen är optimerad i dessa modeller för att tillgodose de material som faktiskt används och underlätta transaktioner och on-demand-produktion. Det finns ett behov av ett levande Co-Lab!

Har du ett konkret exempel?
Bland annat presenterar SEB temat "Flexibel produktion" tillsammans med ABB och Ericsson. "Industri 4.0 meets Bank 4.0" visar smidiga finansiella tjänster som är helt integrerade i digitala processer och möjliggör nya affärsmodeller. Deltagare kan se hur robotmikrobetalningar driver sourcingstrategier och hur smarta bankkonton kan kopplas till anslutna enheter.