Tillbaka

// Arbetsmarknadens myter: Vad är verkligen viktigt vid jobbsökande?

Kring temat jobbsökande finns det många bra tips – men också lika många myter. Vad är det som faktiskt gäller? Handelskammarens tidning Schweden Aktuell frågade personalcheferna på två svenska banker i Tyskland.

     
Tanja Groetzner                                         Bettina Pelikan
HR Business Partner Human                     Head of Human Resources
Resources LC & FI Germany SEB AG         vid Handelsbanken Deutschland

Är det verkligen så viktigt…
… att ha en imponerande LinkedIn/Xing-profil eller tittar inte en potentiell arbetgivare alls där?

Tanja Groetzner, som jobbar som Business Partner Human Resources på SEB, säger: Det är definitivt ett plus att ha en profil på LinkedIn eller Xing. Det används ofta som komplement och därför bör profilen vara väl underhållen. Fortfarande finns det kandidater som inte är aktiva på dessa nätverk. Betydelsen kommer inom de närmaste åren säkert att fortsätta öka.

Är det verkligen så viktigt...
… med bekannta och att nätverka?

Bettina Pelikan, som är Head of Human Resources på Handelsbanken i Tyskland, säger:  Beslut fattas av människor. Därför är det alltid fördelaktigt att känna någon, kanske också någon som sedan känner andra som kan vara till hjälp vid olika angelägenheter.

Tanja Groetzner : Nätverkande blir allt viktigare. En personlig kontakt på ett företag kan vara avgörande för en anställning, men också för karriären inom ett företag.

Hur går ni konkret tillväga när ni ska tillsätta en plats?

Bettina Pelikan: Det beror på vilken position och rådande situation. Generellt gäller grundregeln för rekrytering: ”intern före extern”. Efter det tillfrågas medarbetare om de har möjliga kandidater från deras egna nätverk att rekommendera. Utöver online-annonser kan också headhunters användas.

Har ni några personliga tips till jobbsökande?

Bettina Pelikan: Jag skulle börja med att verkligen fundera över vad det är jag egentligen vill uppnå och bestämma kriterier för att klargöra hur bra jag passar till möjliga företag eller de till mig. Framförallt skulle jag tydligt definiera vad som utmärker en själv när man söker jobb för att lyfta och avgränsa sig från andra sökanden.

Tanja Groetzner: Nätverk, Xing och LinkedIn – den som söker jobb borde helt klart använda dessa kanaler. Vid ansökan för konkreta positioner ska man se till att ansökan är skräddarsydd för positionen. Det börjar med att den som anges i annonsen som kontaktperson tillskrivs felfritt med namn och redogör för motiveringen för företaget och positionen. Enligt min erfarenhet ger det ingen verkan med spontansansökningar. Det är bättre att innan en sådan ansökan ringa företaget och fråga om det finns ett behov och en passande plats.