Tillbaka

// MENTORSPROGRAMMET STARTADE MED VIRTUELL KICKOFF

Tretton mentorer, femton mentees och ett alldeles särskilt år: förra veckan startade Svenska Handelskammarens mentorsprogram 2020/2021 med en virtuell kickoff. På grund av det rådande kontaktförbudet i Tyskland var det inte möjligt att genomföra de regionala kickoffeventen som var planerade från början. Genom att förlägga kickoffen online var det möjligt att ha ett stort regionsövergripande event istället, där samtliga mentorer och mentees kunde lära känna varandra. ”Nu när jag hör de andra mentorerna skulle jag också vilja vara mentee”, sa mentorn Dr. Klaus Werner och hyllade de andra mentorerna.

Femton av våra Young Pofessionals kommer att vägledas av tretton erfarna specialister och ledare under ett års tid. Under kickoffen hade de nya mentor-mentee-paren möjligheten att för första gången träffas på tu man hand i s.k. breakout rooms, för att prata om förväntningar och mål. Henrike Hedel som var mentee under förra året gav praktiska tips. ”Var öppna, ställ många frågor och ta vara på möjligheten att använda er mentor som neutralt bollplank att prata om alla de ämnen som berör er. Ni kommer automatiskt få en annan syn på saker som upplevs som självklara i er jobbvardag, och kan därmed ifrågasätta era val och motiveringar bättre” var några råd som hon gav de nya menteesen på vägen.

Här kan du läsa mer om mentorsprogrammet och årets mentorer