Tillbaka

// Mentorskapsprogrammet 2020: ANSÖKAN ÄR ÖPPEN!

Nytt årtionde, nya jobbutvecklingar? Vill du föra din karriär framåt och behöver därför råd från en erfaren expert? Mentorsprogrammet erbjuder Young Professionals från Tyskland och Sverige en enastående chans att komma i kontakt med det svenska näringslivets företagsledare och specialister i Tyskland. Junior Chamber Club och Svenska Handelskammarens nära koppling värderas högt och anses viktig av båda parter. I ett tolv månader långt program, drar JCCarna nytta från en fördjupad och personlig kontakt med en erfaren mentor.

”Tack vare stödet från min mentor beslöt jag mig för att skriva ett nytt kapitel i min karriär”, säger Kristian, en av menteesen i Svenska Handelskammarens mentorsprogram 2019.

I alla regioner där Handelskammaren är aktiv erbjuds den kommande generationen möjligheten att få tillgång till en mentor. Mentorprogrammet erbjuder mentees chansen att lära sig från de bästa, att ge karriären en riktning, att vidareutveckla kompetens och färdigheter för att bli framgångsrik inom den förändrade yrkesvärlden och att utvidga sitt närverk med exklusiva kontakter.

Ansökan är öppen till och med den 22 mars 2020.

En översikt med alla mentorer för året 2020/2021 hittar du härmer information kring mentorsprogrammet