Tillbaka

// Frivilliga fram!

// Frivilliga fram!

Fotbollsföreningar, pensionärsträffar, kör – i Tyskland är volontärarbete förankrat i många människors vardag. Det går knappast att tänka sig samhället utan det.  Även om volontärarbete inte alltid är självklart, så har Tyskland och Sverige mycket gemensamt i sitt engagemang för andra. I Europa är skandinaverna volontär-ledare och i Sverige är mer än en tredjedel av landets befolkning engagerade i volontärarbete. Sålunda ligger Sverige över det europeiska genomsnittet på 19 procent, precis som Tyskland som ligger på 29 procent. De toppas endast av Norge, där nästan varannan person är volontär på något vis.

Anledningen till detta är för den breda föreningstraditionen i Norden. En årlig undersökning som görs av Ersta Sköndal Högskola visade att den största andelen volontärarbete, 32 procent, sker inom sportföreningar. För många föreningar och organisationer är det frivilliga engagemanget viktigt och ofta nödvändigt för att det ska gå runt. Även Svenska Handelskammaren lever på sina frivilliga: styrelseledamöter, regiongrupper, JCC-kommittéer och mentorer i mentorskapsprogrammet ger av sin fritid för att stötta kammaren.

Secondhandbutiken, djurakut,festival

Frivilligt arbete kan ibland vara en dörröppnare till ett betalt jobb. Volontärsbyrån fann att 15 procent av alla volontärarbetare fick anställning inom samma organisation. Välutbildade personer engagerade sig särskilt ofta. Europeiska studier visar att ju högre utbildning, desto större är sannolikheten att man arbetar ideelt. Specifikt de som efter skolan gjort praktik eller studerat i minst två år ägnar sig åt volontärarbete. Livets ’rush hour’, när karriären tar fart och familjen bildas stoppar dem inte; tvärtemot så arbetar 35–49 åringar ideellt, ofta regelmässigt två timmar i veckan och vissa också i flera organisationer.
När den egna sportföreningen går runt, ligger nästa fokus på att hjälpa ungdomarna. Både i Tyskland och Sverige görs mycket volontärarbete för barn och unga. Svenskarna tycker också om att hjälpa ekonomiskt eller socialt utsatta människor. Lika ofta arbetas det inom integration och flyktinghjälp. Verksamheten är där oftast konkret och praktisk: man hjälper till i seconhandbutiken, kör åt en djurakut eller lagar mat. Även uppgifter inom event och planering är omtyckta: många gör gärna volontärarbete på en festival eller ett sportevent.
Men varför arbetar man frivilligt, utan att få betalt? För att ge livet mening, svarar majoriteten av aktiva volontärer på frågan. Man känner sig som en del av samhället, får uppskattning och känner sig behövd. Engagemanget möjliggör nya perspektiv och personlig utveckling. Motivationen som drar volontärerna är kunskapen om att de kan hjälpa andra och förändra någons liv till det bättre.
Hur hittar frivilliga och uppgifterna varandra? Här öppnar internet nya möjligheter. Till exempel kan man på sidan volontarbyran.org ange sina intressen och får passande förslag ur en databank. I Tyskland finns det i många städer volontärsagenturer, som är gör detta viktiga förmedlingsarbete. Oavsett om det är där eller  – eller inom Svenska Handelskammaren – att engagera sig är en win-win för alla sidor.

Vill du engagera dig i en regionalgrupp eller i Junior Chamber Club?
Hör av dig till oss på: 0211 86 20 20 0

 Av Annika Lobergh
Översättning Ylva Åsberg