Tillbaka

// IoT har nått praktiken och förändrar hela företagsstrategier

Sakernas internet, alltså den intelligenta sammankopplingen mellan gods och internet, skapar alltfler fascinerande möjligheter och konkreta fördelar. Det som för några år sedan såg ut som en teknikförälskad lek för vissa, är sedan länge verklighet, även för medelstora företag.

På sidan av den egentliga produktinnovationen handlar det för det mesta också om marketing och kundbindning, för IoT-lösningen erbjuds ofta som abonnemangsmodell, dvs. att man behåller den aktiva kundkontakten och på samma gång samlar information om kundens användningsförhållande. På detta sätt kan IoT:s tankesätt omorganisera hela affärskoncept. Tänk bara på Volvos ansats att inte bara sälja bilar utan att erbjuda dem genom ett abonnemang – inklusive komplett service. Detta sänker tröskeln för höga anskaffningskostnader och garanterar nära kundkontakt.

Detta dubbelperspektiv av teknisk och strategisk innovation är typisk och återfinns i många olika branscher, som aktuella praktikexempel från svenska företag i Tyskland visar.

Exempel: Hissar
Det svenska företaget Hydroware erbjuder hydrauliska hisslösningar. Med en innovativ servoventil har ingenjörer lyckats modernisera drivkraften, där liftkabinen sätts i rörelse av oljefyllda kolvar, samt ändra energiförbrukningen med upp till 50%. Fortsatt energioptimering är bara en av anledningarna till varför Hydroware låter sina hissar skicka data till nätet. På så sätt kan ägaren se när hissen förbrukar särskilt mycket ström på vissa sträckor, för att sedan analysera detta. Även störningar är direkt synliga. Diagnoser som kan ställas på annan ort sparar arbetskostnader och underlättar snabba problemlösningar. På så sätt kan avbrott och fel undvikas i tid, och hjälp kommer bara när felet faktiskt kan repareras. Ofta kan känsligheten för störningar upptäckas redan i förväg, vilket leder till att större reparationer kan undvikas helt. IoT-lösningen levererar alltså intressant information om beteendet hos användarna och förbrukningsvärden, och hjälper till att snabbt kunna undanröja eller förhindra störningar, samt att spara ännu mer energi. Och för tillverkaren Hydroware levererar datan – utöver informationen från abonnemangen - värdefulla underlag för fortsatt optimering av produkterna. Detta är framförallt intressant för de kunder som äger eller förvaltar flera hissar.

Exempel: Personbilar
I samband med den tekniska utvecklig har Volvo regelbundet hittat vägar för att koppla upp bilägare mot sitt fordon. Allt började med Volvo On Call (VOC), som var en banbrytande app som utöver de många andra remotefunktionerna även möjliggjorde fjärrkontroll och fjärrstyrning av Volobilen. Därmed kunde bilvärmen aktiveras redan inifrån det varma huset och försäljningssiffrorna ökade enormt. Utöver det är VOC en integrerad nöd-och reparationsservice. VOC erbjuder även en bredbandsanslutning från bilen till internet via 3G/4G. Genom det förvandlas bilen till en Wifi-hotspot, som samtliga passagerare i bilen kan använda. Slutligen var förbindelsen mellan SIM-kort och bil också grunden för idén, som varit väldigt synlig i reklamkampanjer det senaste, att inte längre köpa en bil (och därmed vara oberoende som kund) utan att abonnera. En radikal ny tanke: kunderna betalar helt enkelt en månadsavgift och allt förutom tankning eller laddning ingår. Detta går att ändra när som helst med tre månaders uppsägningstid, så att det alltid kan anpassas efter behov.

Exempel: Trädgårdsskötsel
Den globalt ledande tillverkaren av verktyg för utomhusbruk, Husqvarna, har gjort på liknande sätt och har utrustat sina robotgräsklippare med ett SIM-kort och en software-as-a-service-lösning. Sedan 2015 möjliggör de nya digitala tjänsterna styrning av och interaktion med robotgräsklipparna via en app. Därpå följde införandet av Gardena Smart-systemet som är en sorts Smart-Home-lösning för trädgården, vilket bl.a. sammankopplar skötsel av gräsmattor och trädgårdsbevattning samt kan styras från distans.

Efter dessa tekniska innovationer funderade svenskarna på hur man skulle kunna använda möjligheterna inom Internet of Things på ett ännu mer radikalt sätt, för att bredda kundbasen och utveckla nya affärsmodeller. Likt personbilsområdet så återgav analysen att anskaffningskostnader och platsbrist är ett hinder för många kunder. Varför borde man inte kunna hyra en maskin som man bara använder några gånger per år? I maj 2017 införde Husqvarna Battery Box, som är en kundanpassad ”verktygslåda”- transportcontainer. Den första testmodellen av Battery Box byggdes upp i ett köpcenter i utkanten av Stockholm. Battery Boxen skiljer sig från en vanlig apparat på så sätt att hela uthyrningsföloppet sker automatiskt. Alltifrån bokning till avhämtning och betalning sker via en app som kommunicerar digitalt med den egentliga Battery Box Shopen. Med hjälp av appen vet kunden när apparaten som han intresserar sig för finns i lager och när den måste lämnas tillbaka. När kunden kommer till Battery Boxen kan han öppna förvaringsfacket med sitt BankID i mobilen. Detta upprepas vid slutet av uthyrningen när kunden vill lämna tillbaka apparaten i ett av de säkra förvaringsfacken. Vid återlämningen inspekteras apparaten av en medarbetare från närmsta Husqvarnafackhandel för att säkerställa att alla apparater är intakta.

Kunderna kan alltså välja att testa Husqvarnas maskiner eller att hyra dem bara när det behövs. På så sätt ökar antalet Husqvarnaanvändare betydligt och företaget kan kommunicera med de registrerade användarna.

Co-Lab är förutsättningen för framgång
Husqvarnas strateger hade en bra och branschspecificerad idé – men sättet hur de omsatte idén på bara sex månader torde även vara intressant för många andra företag. Petra Sundström, direktor för idé-och innovationsmanagement hos Husqvarna, ger följande råd: ”Den mest effektiva vägen för att ett företag i digital förändring ska bli framgångsrikt, är att sätta ihop ett expertteam. Utan ett ekosystem av kompetenta parter hade ett projekt av denna sort inte varit möjligt.”

Som många andra företag idag står Husqvarna inför många utmaningar. På vägen mot digitalisering befattar sig Husqvarna samtidigt med nya affärsmodeller, nya produkter och nya kunder. De flesta företag kan inte klara sådana ambitiösa mål på egen hand. För framgång inom IoT-området krävs ett symbiotiskt system av specialiserade och fackkunniga partners som själva är intresserade av innovation. På så sätt hittade man en partner hos Telenor Connexion för IoT-molnet, hos Flex för containern, HIQ skapade appen som kunder kan boka och betala maskinerna samt titta på instruktionsfilmer med, och Zuora levererade en lösning för förvaltning av abonnemanget. Kärnan av denna fallstudie: att i mycket god tid sätta ihop ett gemensamt och sammankopplat utvecklingsteam av externa experter är mycket fördelaktigt – Telenor Connexion kallar denna ansats för ett ”kooperativt ekosystem”. Ett alldeles eget managementteam får tidig förstärkning av rätt partners från utsidan som specialiserat sig på den behövda teknologin och motsvarande arbeten. ”Denna ekosystemmodell kräver en öppen inställning till projektstrukturen och projektansvaret”, säger Christian Schmift, kammarmedlem och Telenor Connexions kontaktperson för tyska kunder. ”Men bara på detta sätt är det möjligt att idag kunna förverkliga ambitiösa IoT-projekt inom kort tidsram.”

Alla tre exempel visar: den som – oavsett bransch – funderar på att använda Sakernas internet har en spännande väg framför sig som framförallt även erbjuder potentialen att höja kundförhållandet till en helt ny nivå. Man ska inte vara rädd för konsekvenserna på helhetsstrategin eller ett förtroendefullt samarbete med externa partners. Svenska företag med sin utpräglade Co-Lab-inställning visar hur man gör!