Tillbaka

// Medborgarvänligt och kooperativt – så funkar Parksters digitala parkering

Digital parkering är framtiden. Smartphones har blivit allestädes närvarande – och allt fler bilförare betalar hellre sina parkeringsbiljetter i mobilen än att leta fram lösa pengar eller kreditkort. Kammarmedlemmen Parkster erbjuder digitala parkeringslösningar och har målet att möjliggöra en lätthanterlig och säker parkeringsbetalning för bilförare. Bekvämt och utan gömda extrakostnader.

Svenska Handelskammaren hedrar Parkster med Svenska Företagspriset 2019 i kategorin ”Newcomer”, för sitt engagemang på den tyska marknaden. Juryn motiverar utmärkelsen på följande sätt: ”Med Parkster appen åstadkommer företaget ett pionjärarbete på en marknad som ofta är skeptisk mot digitala betalningslösningar. Den snabba acceptansen på denna marknad bekräftar Parksters framgång”.

Parkster grundades i Lund år 2010 och är numera en av de ledande leverantörerna av digitala parkeringslösningar i Sverige. Sedan 2018 finns Parkster även på den tyska marknaden och alltfler privata parkeringsförvaltare har valt Parkster som samarbetspartner. Parkster ser sig själv som en partner som stöttar sina kunder i att snabbt vinna acceptans och användning av digitala parkeringsbiljetter bland bilförare.

Parkster underlättar parkering
Parkster App gör det möjligt för bilförare att betala sina parkeringsbiljetter på minuten via räkningar. Mycket blir både lättare och bekvämare tack vare den digitala parkeringsbiljetten:

  • inget letande efter småpengar;
  • inget köande vid biljettautomaten;
  • biljetterna kan förlängas eller avslutas i förtid

Parkster lägger stort värde på kostnadsrättvisa: i Parkster appen finns inga gömda extrakostnader och därmed ingen merkostnad i jämförelse med biljetter från biljettautomaten. Men det är inte bara bilförarna som profiterar av den digitala kontantlösa parkeringsbiljetten. Även för städer, kommuner och privata parkeringsförvaltare finns fördelar i att parkera via mobilen: 

  • färre automattömningar
  • lägre kostnader vid kontanthantering
  • sänkta kostnader vid underhåll av automater.

Ju fler bilförare som löser sin parkeringsbiljett digitalt, desto färre tömningar av biljettautomaterna krävs. Mängden småpengar minskar – och därmed reduceras kostnader och personalbehov vid kontanthantering. På sikt kan parkeringsförvaltare skära ned på antalet parkeringsautomater och kostnaderna kan sänkas varaktigt – både för service och underhåll, men även för lagning av skador som orsakats av vandalism eller väderförhållanden.

Omfattande tilläggstjänster
Tack vare den moderna mjukvaruarkitekturen kan Parkster utöka kundernas parkeringsförvaltning med attraktiva tilläggstjänster enligt behov och individ. Typiska exempel på detta är:

  • inrättning och förvaltning av boende- och personalparkeringar;
  • utfärdandet av tidsbegränsade parkeringstillstånd, t.ex. till hantverkare på stora byggarbetsplatser;
  • reducerade parkeringsavgifter för ägare av City Cards eller gästkort i turistregioner

Utöver detta blir det, tack vare effektiva och lätthanterliga backoffice-tillämpningar, lättare för de som driver en parkering att behålla överblicken över sina parkeringsområden och dess belastning, att dokumentera händelseförloppet och tillhandahålla attraktiva tilläggstjänster för användarna.

Snabb projektstart, långsiktigt samarbete
Parksters lösning av en agil och moduluppbyggd mjukvaruarkitektur försäkrar en snabb igångsättning. I början av ett samarbete berättar kunden för Parkster vilka parkeringsytor som ska vara öppna för digital parkering via Parkster. Parker markerar sedan dessa ytor i en digital karta. På så sätt kan bilförare orientera sig via mobilens GPS och kan lokalisera parkeringsplatserna snabbare. Varje parkeringsyta har ett invididuellt namn och en zonkod, och är försedd med respektive parkeringstariff i Parksters app. Där tas det även hänsyn till enskilda villkor och pristabeller för varje parkering, som exempelvis boende- och korttidsparkering. Efter en gemensam besiktning av parkeringarna fastställer Parkster och parkeringsägaren omfång och placering av skyltar.

Gemensamma marketingaktioner
Parkster stöttar sina kunder vid press-och marketingarbete för att snabbt sprida information om smartphoneparkering på plats, oavsett om det gäller presskonferenser vid projektstart, infoflyers om Parkstes app, reklam, aktioner för att stödja lokala föreningar samt informationskvällar för äldre. På så sätt backas parkeringsägarna aktivt redan från början för att vinna bilförare till smartphoneparkering och att kontinuerligt höja användarantalet.


Parksters team i Tyskland växer så det knakar. I bild: Katharina Blank (ledning kundservice), Patrik Lundberg (vd), Alfred Pfend (ledning accounting), Stefanie Rudoll (försäljning), Elin Keim (ställföreträdande vd), Jan Girschick (ledning IT & Operations) och Keven Lehmann (ledning försäljning).