Tillbaka

// 5 Frågor till…

Marco Atzberger
Styrelseledamot
EHI Retail Institute

Omni-Channel Handel är framtiden!

I senaste numret av Schweden Aktuell ställde vi fem frågor till Marco Atzberger, styrelseledamot i EHI Retail Institute angående framtiden för online-handeln.

Utvecklingen för online-handel har varit stark de senaste åren och framtidsprognosen för den tyska marknaden är mycket god. Omsättningen ökade i snitt från 2.3 procent 2016 till 2.9 procent året därpå. Tyskland är den största marknaden för detaljhandel i Europa med en stark tillväxt.

Under flera år har det funnits en polarisering i branschen mellan aggressiva prissättare och exklusiva erbjudanden där ett vakuum uppstått däremellan. Enligt Marco Atzberger har dock många storföretag börjat anpassa sig till den situationen, exempelvis har livsmedelsföretaget Aldi investerat i bättre kylar, ljus och inom kort märkesartiklar som inte tidigare funnits i snabbköpet. I princip har prisjägare överlag förflyttats till enbart Internet.

Företag som Zalando och Amazon har på relativt kort kid seglat upp som giganter i onlinehandelns himmel. Zalandos omsättning var 2016 3,6 miljarder euro att jämföra med H&M:s totala omsättning världen över som uppgår till 23 miljarder euro. Gränserna mellan klassisk ”stationär-handel” och ”online-handel” kommer i framtiden att suddas ut alltmer och de som lyckas kombinera dessa två kommer i framtiden att vara framgångsrika.

En utveckling som pågått under lång tid är den rörande priserna för lokaler i innerstäderna fortsätter att skjuta i höjden vilket försvårar för mindre återförsäljare. Enligt Marco Atzberger avspeglar situationen utbudet och efterfrågan efter att handeln har ökat kraftigt de senaste 20 åren men ham förtydligar att de företag som inte har en fungerande omni-channel handel kommer att få svårare att konkurrera framöver. Att ha multipla försäljningskanaler såsom fysiska butiker i kombination med online-shoppar och mobil-appar kommer att vara det som gäller i framtiden.

EHI Retail Institute är ett forsknings- och rådgivningsinstitut för handeln och dess partners med cirka 60 anställda. Deras internationella nätverk består av cirka 750 medlemsföretag från detaljhandel, konsument- och kapitalvaruindustrierna samt tjänsteleverantörer. EHI samlar nyckeltal för den stationära och elektroniska handeln, identifierar trender och utvecklar lösningar.