Tillbaka

// ABB: Innovation genom partnerskap

// Teknologikoncernen ABB tilldelas i år Svenska Företagsprisets hedersutmärkelse. Juryn grundar utmärkelsen i ”ABB:s innovativa ansats att utveckla lösningar i samarbete med partners och kunder”, som följer Kammarens årstema ”Co-Lab”. Ett av företagets pionjärsprojekt är ABB Ability Customer Experience (ACE) Center, där Co-Creation och Design Thinking provas på tillsammans med kunder, och samarbetet med start-ups i ramen för acceleratorprogrammet.

ABB går nya vägar med konceptet i ACE Centret. I de tre globala ACE Centren handlar det om att lyssna på kunden, att förstå kundens krav och att utveckla en individuell lösning. Målet är att tillsammans utveckla digitala marknadsmöjligheter.


I ACE Center i Ladenburg utvecklas ABB tillsammans med kunderna digitala marknadschanser.
Foto: ABB/Luca Siermann

Att tidigt inkludera kunden

Av metodiska skäl har man ställt Design Thinking i medelpunkten, vilket förbinder kreativteknikernas skapandepotential med strukturerade processer. I grunden handlar det inte om att hitta lösningar som utvecklats utifrån leverantörens perspektiv, utan som tar in användarens synsätt och som i slutet tar det vidare. Genom Co-Creation-workshops, som de gemensamma workshops för kunder och ABB-specialister från olika divisioner heter, inkluderas kunden tidigt i processen för att man vid utvecklingen av lösningsansatser ska kunna ta ännu större hänsyn till kundens behov. ”Vi vill kvalitativt förändra kommunikationen med våra kunder”, förklarar Fabian Hess, manager vid ACE Centret i Ladenburg. ”För att kunna bemöta dem så kompetent och hållbart som möjligt under den digitala transformationen, är det viktig för oss att utveckla en gemensam förståelse för de utmaningar som transformationen bär med sig. Vi vill låta kunden uppleva chanserna som ABB Ability, alltså vårt digitala utbud, ger. Som partner utvecklar vi sedan högpresterande lösningar med ett mätbart mervärde för kunderna”.


„Virtual Reality“: På ACE Centren letas det lösningar på många olika sätt - även med hjälp av Virtual-Reality-teknologier
Foto: ABB/Luca Siermann

ACE Centren har genomfört mer än 120 workshops, över 80 av dem i ACE Ladenburg, med över 1400 deltagare världen över. Själva workshopen består av faser som bygger på varandra. I början betraktar deltagarna den aktuella situationen ur olika perspektiv, dyker ner i kundernas teknologiska behov och möjligheterna inom ABB Ability, en integrerad Industrial-Internet-plattform och Cloud-infrastruktur. Sedan formulerar de utmaningar och utvecklar idéer och konkreta lösningsansatser. I workshoparna deltar förutom kunder och ABB-medarbetare även externa partners, leverantörer, representanter från startups och universitet, alltefter frågeställning. ”Vi för samman människor, och det gör vi så tvärvetenskapligt som möjligt”, betonar Hess.

Co-Creation på Hannovermässan

Co-Creation och samarbete genom partnerskap var också tyngdpunkterna vid ABB:s framträdande på årets Hannovermässa (1-5 april). I den svenska co-lab-paviljongen och i den egna mässmontern presenterade företaget framgångsrika Co-Creation-projekt. Utöver det genomfördes inte mindre än 18 Co-Creation-workshops i monterns ACE-center under mässveckan. Dessutom hölls en workshop med start-upen Greenlytics från Stockholm, vars vision är att kunna styra framtida komplexa energisystem på ett hållbart sätt.

Förstärkt samarbete med start-ups

Greenlytics är en av sju utvalda start-ups som deltog i Industrial Artificial Intelligence (AI) Accelerator-programmet. Programmet startades av ABB för att gynna samarbetet med start-ups och för att kunna ingå nya innovationsfrämjande partnerskap.

ABB Industrial AI Accelerator startades i början av 2019 och riktade sig mot start-ups som vill marknadsföra och testa sina AI-baserade lösningar inom industrin. I detta fyramånadersprogram arbetade olika ABB-avdelningar tillsammans med start-ups på specifika AI-användningstillfällen. I maj 2019 presenterade start-upsen sina lösningar inför en jury. Vinnaren Greenlytics övertygade med sina verktyg för AI-baserade energiprognoser för vind, sol och förbrukning samt beslutshjälpmedel för strömhandeln och anläggningsoptimering. Detta är en lösning som redan kommer till användning – nämligen i ”Mission to Zero”-projektet hos ABB i tyska Lüdenscheid. Även i finalen fortsatte ABB med sitt partnerskapliga samarbete med Greenlytics och andra deltagare i Industrial AI Accelerator. Detta av goda anledningar, som Jan-Henning Fabian, Tysklandschefen för koncernforskning, förklarar: ”Idag är partnerskapen och Co-Creation en grundläggande del för forskning och utveckling för ett teknologiföretag som ABB, som erbjuder kundorienterade lösningar.”