Tillbaka

// Dags att ta karriären till en ny nivå? Mentorsprogrammet tar nu emot ansökningar.

Inom Svenska Handelskammaren blandas erfarenhet och kompetens ur många branscher. Genom det nyupplagda mentorsprogrammet erbjuder kammaren sina juniormedlemmar möjligheten att dra nytta av detta. Från och med 24 mars kommer de emottagna ansökningarna att behandlas.


Junior Chamber Club och Svenska Handelskammarens nära koppling värderas högt och anses viktig av båda parter. Mentorsprogrammet erbjuder Young Professionals en enastående chans att komma i kontakt med det svenska näringslivets företagsledare och specialister i Tyskland. I ett tolv månader långt program, drar JCCarna nytta från en fördjupad och personlig kontakt med en erfaren mentor.


I alla regioner där Handelskammaren är aktiv erbjuds den kommande generationen möjligheten att få tillgång till en mentor. Mentorprogrammet erbjuder mentees chansen att lära sig från de bästa, att ge karriären en riktning, att vidareutveckla kompetens och färdigheter för att bli framgångsrik inom den förändrade yrkesvärlden och att utvidga sitt närverk med exklusiva kontakter.


Mentorerna är utvalda experter inom sina områden och har lång framgångsrik yrkeserfarenhet inom det tysk-svenska näringslivet. En lista av samtliga mentorer finner du här.


Ansökningen är öppen för alla intresserade fram till 24 mars här.