Tillbaka

// sCHWEDEN aKTUELl 5/18 är här!

Försäljning - ett viktigt ämne. För vilket företag i världen är inte beroende av försäljning? Att finna rätt strategier för att nå ut med sina produkter och tjänster till kunderna är en nyckelfaktor för alla företag. I den nya utgåvan av Schweden Aktuell berättar vi hur och var i kedjan man kan få support, från utformningen av strategier fram till point of sale-ögonblicket. Det blir trots allt lättare med a little help from my friends...

Tyskland är poeternas hemland. Men det är inte enbart tack vare världskända poeter såsom Goethe, Schiller och Fontane. Tyskland är även platsen för världens största Poetry Slam-scen. Denna uttrycksform ses ofta som en motrörelse till klassisk lyrik och har vunnit en ny publik. I Sverige har det dessutom visat sig kunna vara en språngbräda för förorter som annars stämplas som problemutsatta. Läs mer om detta i nya Schweden Aktuell.

Är Sverige och Schweiz det samma? Gång på gång snubblar man över engelskspråkiga sidor på nätet där de två länderna blandas ihop. Även om det finns många likheter länderna emellan, såsom befolkningsstorleken, att både länderna är kända för sin höga levnadsstandard eller att de båda höll sig neutrala under andra världskriget, finns det även självklart skillnader mellan de båda länderna. I Schweden Aktuell kan ni läsa om relationerna mellan länderna. Vad tycker de om varandra och hur är det att leva som svensk i Schweiz?

Schweden Aktuell 5/18