Tillbaka

// Ditt år i Tyskland: Stipendium för unga svenskar

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom lämnar ett stipendium till Svenska Handelskammaren i Tyskland riktad till de som vill skaffa sig praktiska erfarenheter av tysk affärskultur. Under ett år får stipendiaten möjlighet att arbeta på kammarens kansli i Tyskland, fördjupa sig inom kammarens olika aktiviteter, träffa kammarens medlemmar och få en unik kontakt med företrädare för det svenska näringslivet i Tyskland.

Ansökningarna ska vara Svenska Handelskammaren tillhanda senast den 8 oktober 2018. Mer information: Utlysning