Tillbaka

Erik forsberg tilldelas hederspris

I år delade Junior Chamber Club för första gången ut pris för engagemang för Svenska Handelskammarens framtida tillväxt genom verksamheten för Young Professionals. Som första pristagare stod Erik Forsberg från Internationella Skolorna i Düsseldorf, med motiveringen att ”Inom sitt arbete har Erik under många år välkomnat otaliga svenskar till Tyskland. Flera av Eriks kursdeltagare har valt att bli stadigvarande i Tyskland och gör karriär på tyska och svenska företag, varav flera är våra medlemmar”. Läs mer om pristagaren Erik Forsberg och hans arbete i vår intervju.

Ambassadör Per Thöresson gratulerar Erik Forsberg.

Erik, vad gör ni för unga svenskar?

 ”Genom Internationella Skolornas olika kurser erbjuder vi unga svenskar mer än bara det tyska språket. Deltagarna på våra praktikkurser samlar praktiska erfarenheter från arbetslivet och får även ett interkulturellt perspektiv på problemlösning. Dessutom erbjuder en utlandsvistelse stor potential för personlig utveckling. Att veta att man kan lära sig och bemästra ett främmande språk ökar ditt självförtroende och hjälper en förstå att ”Jag kan klara en utmaning”.”

 Vad tycker du är det bästa med Junior Chamber Club?

 ”Kunskapsutbytet som uppstår tack vare blandningen av unga tyskar och svenskar. Jag föreställer mig att unga i Tyskland vet mer om Sverige än tvärtom. JCC är en avslappnad mötesplats för lärdom om respektive land. Det är viktigt.”

 Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?

 ”I Sverige underskattar man Tyskland och det tyska språkets inflytande, eller inflytandet språket kanske borde ha. Vi svenskar behöver Tyskland mer än tvärtom. Tyskland är inte ett tyskspråkigt Sverige och Willy Brandts citat träffar mitt i prick: ”If I am selling to you, I speak your language. If I am buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.” Vill du ha någonting av tyskar behöver du vara ödmjuk och visa ditt intresse genom att kommunicera på tyska.

 Vilket är ditt finaste minne från ISD?

 ”Det finns inte bara ett minne, då jag möter så mycket människor i så många sammanhang. Däremot ger det en härlig känsla att övertyga människor om att språk är intressant. Helst vill jag inspirera människor, inte minst skeptiker, genom att kommunicera och förmedla egna erfarenheter. Att förmedla något annat än egna upplevelser, det är att förmedla ren teori.”

 Hur har medlemskapet i Svenska Handelskammaren påverkat ditt arbete?

 ”Vi har alltid haft en mycket god kontakt, en symbios, där vi kompletterar varandra. Bland annat har vi förmedlat praktikanter till kammaren, deltagit på evenemang anordnade av kammaren och inte minst varit en del av SwedenCenter i Düsseldorf, vilket har varit en god metod att marknadsföra oss själva. Det har varit mycket, mycket, viktigt. Jag har upplevt att vårt samarbete har utökats på senare år.”

 Vilka råd vill du ge unga svenskar som intresserar sig för Tyskland?

”Man behöver förstå att Tyskland inte är Sverige. Jag har alltid menat att man bör lämna sverigemössan hemma. Det bidrar till att var ödmjuk, eftersom att det råder en annan kultur i Tyskland, som förstås inte nödvändigtvis är fel eller sämre. Och, självklart, lära sig språket – det bör man inte underskatta.”