Tillbaka

Kontant eller kort? Kampen mot svenska sedlarTrots introduktionen av nya sedlar i Sverige föredrar svenskar att inte betala med kontanter. 80 procent av alla köp betalas med kort och år 2020 beräknas det uppnå 90 procent. På bara tio år har mängden kontanter i omlopp minskat med 35 procent och istället ersatts av kreditkort och digitala lösningar.

För många är det ingen överraskning att Sverige leder i övergången till ett kontantlöst samhälle eftersom förtroendet för banker, myndigheter och rättssystemet är stor. Det finns även en ekonomisk aspekt till varför svenskarna inte använder kontanter. Anledningen är att Sveriges Riksbank avreglerade kontanthanteringen under 2005. Att sortera, verifiera och distribuera sedlar och mynt blev en uppgift för privata aktörer och resulterade i att det blev dyrt att hantera kontanter. Av denna anledning använder banker hellre digitala betalningsmetoder: Istället för sedlar använder svenskarna kreditkort och allt oftare appen Swish (en digital transaktionslösning som gemensamt startades av de sex stora bankerna i Sverige).

Kontantupproret i Sverige

För tre år sedan grundade den tidigare polischefen Björn Eriksson det så kallade “Kontantupproret”, en sammansättning av organisationer och aktörer som står emot utvecklingen av de kontantlösa samhället. Medlemmarna är blant annat pensionärer, föreningar och småföretag. De menar att ett kontantlöst samhälle skapar problem, där äldre har svårt att hantera de nya digitala lösningarna och att företag på landsbygden utesluts på grund av brister i digital uppkoppling. Björn Eriksson menar att det är bankerna som främst driver processen, eftersom kontanthanteringen inte ger någon inkomst utan snarare bara leder till kostnader.Nya aktörer träder fram

Men alla tror inte att bankerna står bakom avskaffandet av pengar. Niklas Arvidsson, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm menar att konsumenterna väljer kortbetalning framför kontanter. Deras undersökning visar att “97 procent av företagen accepterar kontanter, men endast 18 procent av köpen betalas kontant.” Hur framtiden kommer vara är oklar. Enligt Niklas Arvidsson kan kontanter avskaffas redan 2023 om den nuvarande trenden fortsätter, medan Riksbankens president menar att kontanter kommer att finnas kvar i framtiden.

Cash is king i Tyskland

Tyskland, till skillnad från Sverige, föredrar kontanter. Enligt en undersökning  gjord av Bundesbank betalas tre fjärdedelar av alla transaktioner med kontanter, särskilt småbelopp. 88 procent av tyskarna vill i framtiden kunna betala kontant. Övergång från kontanthantering  i Tyskland förändras långsamt. Nästan var femte köp betalade kunderna 2017 med bankkort och mobilbetalning via smartphone har hittills ingen marknad i Tyskland. Det handlar om säkerhet och integritet: många konsumenter vill av säkerhetskäl inte använda sig av nya betalningsmetoder, vilka kan innefatta insamling av privat data och personuppgifter.

av Daniel Nilsson